46.7 Angi egenskaper for adressebøker

Du kan velge og vise forskjellige egenskaper og alternativer for adressebøkene dine.

46.7.1 Angi egenskaper for personlige adressebøker

Bruk dialogboksen Egenskaper for adressebok for å se egenskapene for hver av adressebøkene (inkludert GroupWise-adresseboken). Det er tre egenskapskategorier for adressebøker, og ikke alle vises i hver adressebok.

Fanen Generelt vises i alle adressebøkene. Bruk fanen Generelt når du vil se navnet på adresseboken, et sammendrag av innholdet i adresseboken og så videre. Du kan også bruke den til å legge til en beskrivelse av adresseboken.

Fanen Alternativer vises bare i adresseboken Mye brukte adresser. Bruk kategorien Alternativer til å angi hva som skal lagres i Mye brukte adresser og hvordan det skal ryddes i denne adresseboken. Se Angi egenskaper for Mye brukte adresser.

Fanen Deling vises i personlige adressebøker som du eier, inkludert boken Mye brukte adresser. Bruk kategorien Deling til å velge om du vil dele en adressebok eller ikke, hvem du vil dele den med og hvilke tilgangsrettigheter hver person skal ha.

Du kan også dele personlige grupper ved å plassere dem i en adressebok som du deler med andre.

46.7.2 Vise egenskapene for en adressebok

 1. Klikk Adressebok-ikonet på verktøylinjen i hovedvinduet.

 2. Klikk adresseboken du vil vise egenskapene for.

  Hvis boken ikke vises, er den ikke åpen.

 3. Klikk Fil > Egenskaper.

 4. Klikk Inneholder for å se antallet enkeltpersoner, ressurser, firmaer og så videre.

  Hvis adresseboken er stor, kan dette ta litt tid. Statuslinjen måler fremdriften for denne operasjonen.

 5. Hvis du vil legge til eller endre en beskrivelse for adresseboken, klikker du i feltet Beskrivelse og skriver inn eller redigerer beskrivelsen.

 6. Klikk OK for å lagre endringene og lukke dialogboksen Egenskaper.

  eller

  Klikk Bruk for å bruke endringene og holde dialogboksen Egenskaper åpen.

46.7.3 Angi egenskaper for Mye brukte adresser

 1. Klikk Adressebok-ikonet på verktøylinjen i hovedvinduet.

 2. Klikk adresseboken Mye brukte adresser.

 3. Klikk Fil > Egenskaper, og deretter fanen Alternativer.

 4. Merk de alternativene du vil bruke.

  Hvis du ikke kan endre disse alternativene, har GroupWise-administratoren låst dem.

  Hvis du vil hindre at navn plasseres i adresseboken Mye brukte adresser, klikker du Autolagring av.

 5. Når du skal slette navn fra denne boken, klikker du avkrysningsboksen Slett adresser som det ikke refereres til i tidsperioden, skriver et tall i feltet Tidsperiode, klikker en tidsperiode i nedtrekkslisten (fra timer til år), og klikker Slett nå for å fjerne gamle adresser.

 6. Klikk OK for å lagre endringene og lukke dialogboksen Egenskaper.

  eller

  Klikk Bruk for å lagre endringene og holde dialogboksen Egenskaper åpen.