47.7 Angi egenskaper for adressebøker

Du kan velge og vise forskjellige egenskaper og alternativer for adressebøkene dine.

47.7.1 Angi egenskaper for personlige adressebøker

Bruk dialogboksen Egenskaper for adressebok for å se egenskapene for hver av adressebøkene (inkludert GroupWise-adresseboken). Det er tre egenskapskategorier for adressebøker, og ikke alle vises i hver adressebok.

Fanen Generelt vises i alle adressebøkene. Bruk fanen Generelt når du vil se navnet på adresseboken, et sammendrag av innholdet i adresseboken og så videre. Du kan også bruke den til å legge til en beskrivelse av adresseboken.

Fanen Alternativer vises bare i adresseboken Ofte brukte kontakter. Bruk kategorien Alternativer til å angi hva som skal lagres i Ofte brukte kontakter og hvordan det skal ryddes i denne adresseboken. Se Angi egenskaper for Ofte brukte kontakter.

Fanen Deling vises i personlige adressebøker som du eier, inkludert boken Ofte brukte kontakter. Bruk kategorien Deling til å velge om du vil dele en adressebok eller ikke, hvem du vil dele den med og hvilke tilgangsrettigheter hver person skal ha.

Du kan også dele personlige grupper ved å plassere dem i en adressebok som du deler med andre.

47.7.2 Vise egenskapene for en adressebok

Slik viser du innstillingene til en adressebok:

 1. Klikk Adressebok-ikonet på verktøylinjen i hovedvinduet.

 2. Klikk adresseboken du vil vise egenskapene for.

  Hvis boken ikke vises, er den ikke åpen.

 3. Klikk Fil > Egenskaper.

 4. Klikk Inneholder for å se antallet enkeltpersoner, ressurser, firmaer og så videre.

  Hvis adresseboken er stor, kan dette ta litt tid. Statuslinjen måler fremdriften for denne operasjonen.

 5. Hvis du vil legge til eller endre en beskrivelse for adresseboken, klikker du på Beskrivelse-feltet og skriver inn eller redigerer beskrivelsen.

 6. Klikk på OK for å lagre endringene og lukke dialogboksen Egenskaper.

  eller

  Klikk Bruk for å bruke endringene og holde dialogboksen Egenskaper åpen.

47.7.3 Angi egenskaper for Ofte brukte kontakter

Slik konfigurerer du egenskaper for Ofte brukte kontakter-adresseboken:

 1. Klikk Adressebok-ikonet på verktøylinjen i hovedvinduet.

 2. Klikk adresseboken Ofte brukte kontakter.

 3. Klikk på Fil > Egenskaper, og klikk deretter på Alternativer-fanen.

 4. Merk de alternativene du vil bruke.

  Hvis du ikke kan endre disse alternativene, har GroupWise-administratoren låst dem.

  Hvis du vil hindre at navn plasseres i adresseboken Ofte brukte kontakter, klikker du Autolagring av.

 5. Hvis du vil slette navn fra denne boken, merker du av for Slett adresser som det ikke refereres til i tidsperioden, skriver inn et tall i feltet Tidsperiode, klikker på en tidsperiode i rullegardinlisten (fra timer til år) og klikker deretter på Slett nå for å fjerne gamle adresser.

 6. Klikk på OK for å lagre endringene og lukke dialogboksen Egenskaper.

  eller

  Klikk Bruk for å lagre endringene og holde dialogboksen Egenskaper åpen.