47.19 Bruke LDAP-adresseboken

47.19.1 Legge til en katalogtjeneste i en adressebok

Legge til en katalogtjeneste i en adressebok:

 1. Kontroller at du vet servernavnet og portnummeret for LDAP-katalogtjenesten. Denne informasjonen kan du få fra Internett-tjenesteleverandøren eller GroupWise-administratoren.

 2. Klikk Adressebok-ikonet på verktøylinjen i hovedvinduet.

 3. I den venstre ruten klikker du LDAP-adressebok.

 4. Klikk på Kataloger i den høyre ruten, og klikk deretter på Legg til.

 5. Følg anvisningene. Når du angir serveradressen, kan du angi en IP-adresse eller et Internett-områdenavn.

 6. Klikk Ferdig.

 7. Hvis du legger til en katalogtjeneste for å søke etter sikkerhetssertifikater, må katalogtjenesten angis som standard. Klikk på katalogtjenestekontoen du akkurat la til, og klikk deretter på Angi som standard.

 8. Klikk Lukk.

47.19.2 Søke etter en person via en katalogtjeneste

Søke etter en person via en katalogtjeneste:

 1. Klikk Adressebok-ikonet på verktøylinjen i hovedvinduet.

 2. Klikk LDAP-adresseboken.

 3. Velg en katalogtjeneste fra nedtrekkslisten Søk i.

 4. Skriv inn navnet du vil søke etter.

  eller

  Skriv inn en e-postadresse du vil søke etter.

  Hvis andre søkefelter er tilgjengelige, angir du informasjonen du vil søke etter.

 5. Klikk Hent.

 6. Når søket er ferdig, dobbeltklikker du navnet du ønsker.

 7. Klikk Lukk.

Hvis du vil lagre navnene du finner i søket, klikker du på navnene, klikker på Rediger > Kopier til, velger en personlig adressebok og klikker på OK.

47.19.3 Etablere en sikker forbindelse til en katalogtjeneste

Etablere en sikker forbindelse til en katalogtjeneste:

 1. Klikk Adressebok-ikonet på verktøylinjen i hovedvinduet.

 2. Klikk LDAP-adresseboken.

 3. Klikk på Kataloger, og klikk deretter på en katalogtjeneste.

 4. Klikk på Egenskaper.

 5. Klikk Koble til ved hjelp av SSL.

 6. Angi banen til filen som inneholder det digitale sertifikatet.

  Denne filen gjør det mulig for GroupWise å bruke SSL til å godkjenne LDAP-serveren (det vil si katalogtjenesten) du har valgt. Kontakt GroupWise-administratoren for å få vite plasseringen av denne sertifikatfilen, eller få en sertifikatfil fra Internett-leverandøren. Du kan klikke knappen Bla gjennom for å finne nøyaktig plassering av filen.

  MERK:GroupWise forventer seg at en DER-kodet sertifikatfil brukes når en sikker tilkobling til LDAP-serveren opprettes.

47.19.4 Endre egenskapene til en katalogtjeneste

Slik endrer du egenskaper for en katalogtjeneste:

 1. Klikk Adressebok-ikonet på verktøylinjen i hovedvinduet.

 2. Klikk LDAP-adresseboken.

 3. Klikk på Kataloger, og klikk deretter på en katalogtjeneste.

 4. Klikk på Egenskaper.

 5. Klikk fanene Tilkobling, Søk og Felttilordning for å finne egenskapene du vil endre.

 6. Endre egenskapene, og klikk deretter på OK.

47.19.5 Angi hvilke søkekriterier en katalogtjeneste skal bruke

Slik angir du hvilke søkekriterier en katalogtjeneste skal bruke:

 1. Klikk Adressebok-ikonet på verktøylinjen i hovedvinduet.

 2. Klikk LDAP-adresseboken.

 3. Klikk på Kataloger, og klikk deretter på en katalogtjeneste.

 4. Klikk på Egenskaper.

 5. Klikk på Søk-fanen, og klikk deretter på Søkefelter.

 6. Velg opptil fire felter.

  Mange katalogtjenester gir deg mulighet til å søke ved hjelp av bare feltene Navn og E-postadresse.

 7. Slik legger du til søkefelter som ikke er oppført:

  1. Klikk på Felttilordning-fanen, og klikk deretter på Hent alle LDAP-felter.

  2. Klikk på Bruk, klikk på Søk-fanen, klikk på Søkefelter, og velg deretter feltene du vil søke i.

   De tilgjengelige søkefeltene avhenger av den valgte katalogtjenesten.

 8. Klikk på OK to ganger, og klikk deretter på Lukk to ganger.

47.19.6 Endre søketid for katalogtjenestesøk

Slik endrer du standardvarigheten for katalogtjenestesøk:

 1. Klikk Adressebok-ikonet på verktøylinjen i hovedvinduet.

 2. Klikk LDAP-adresseboken.

 3. Klikk på Kataloger, og klikk deretter på en katalogtjeneste.

 4. Klikk på Egenskaper, og klikk deretter Søker-fanen.

 5. Klikk og dra linjen under Søketid før tidsavbrudd til den viser den ønskede tiden.

 6. Klikk på OK > Lukk > Lukk.