46.19 Bruke LDAP-adresseboken

46.19.1 Legge til en katalogtjeneste i en adressebok

 1. Kontroller at du vet servernavnet og portnummeret for LDAP-katalogtjenesten. Denne informasjonen kan du få fra Internett-tjenesteleverandøren eller GroupWise-administratoren.

 2. Klikk Adressebok-ikonet på verktøylinjen i hovedvinduet.

 3. I den venstre ruten klikker du LDAP-adressebok.

 4. I høyre rute klikker du Kataloger, og deretter klikker du Legg til.

 5. Følg anvisningene. Når du angir serveradressen, kan du angi en IP-adresse eller et Internett-områdenavn.

 6. Klikk Ferdig.

 7. Hvis du legger til en katalogtjeneste for å søke etter sikkerhetssertifikater, må katalogtjenesten angis som standard. Klikk kontoen for katalogtjenesten du akkurat la til, og klikk Angi som standard.

 8. Klikk Lukk.

46.19.2 Søke etter en person via en katalogtjeneste

 1. Klikk Adressebok-ikonet på verktøylinjen i hovedvinduet.

 2. Klikk LDAP-adresseboken.

 3. Velg en katalogtjeneste fra nedtrekkslisten Søk i.

 4. Skriv inn navnet du vil søke etter.

  eller

  Skriv inn en e-postadresse du vil søke etter.

  Hvis andre søkefelter er tilgjengelige, angir du informasjonen du vil søke etter.

 5. Klikk Hent.

 6. Når søket er ferdig, dobbeltklikker du navnet du ønsker.

 7. Klikk Lukk.

Hvis du vil lagre navnene du finner i søket, klikker du navnene, klikker Rediger > Kopier til, velger en personlig adressebok og klikker OK.

46.19.3 Etablere en sikker forbindelse til en katalogtjeneste

 1. Klikk Adressebok-ikonet på verktøylinjen i hovedvinduet.

 2. Klikk LDAP-adresseboken.

 3. Klikk Kataloger, og klikk deretter en katalogtjeneste.

 4. Klikk Egenskaper.

 5. Klikk Koble til ved hjelp av SSL.

 6. Angi banen til filen som inneholder det digitale sertifikatet.

  Denne filen gjør det mulig for GroupWise å bruke SSL til å godkjenne LDAP-serveren (det vil si katalogtjenesten) du har valgt. Kontakt GroupWise-administratoren for å få vite plasseringen av denne sertifikatfilen, eller få en sertifikatfil fra Internett-leverandøren. Du kan klikke knappen Bla gjennom for å finne nøyaktig plassering av filen.

  MERK:GroupWise forventer seg at en DER-kodet sertifikatfil brukes når en sikker tilkobling til LDAP-serveren opprettes.

46.19.4 Endre egenskapene til en katalogtjeneste

 1. Klikk Adressebok-ikonet på verktøylinjen i hovedvinduet.

 2. Klikk LDAP-adresseboken.

 3. Klikk Kataloger, og klikk deretter en katalogtjeneste.

 4. Klikk Egenskaper.

 5. Klikk fanene Tilkobling, Søk og Felttilordning for å finne egenskapene du vil endre.

 6. Endre egenskapene, og klikk deretter OK.

46.19.5 Angi hvilke søkekriterier en katalogtjeneste skal bruke

 1. Klikk Adressebok-ikonet på verktøylinjen i hovedvinduet.

 2. Klikk LDAP-adresseboken.

 3. Klikk Kataloger, og klikk deretter en katalogtjeneste.

 4. Klikk Egenskaper.

 5. Klikk fanen Søk, og klikk deretter Søkefelter.

 6. Velg opptil fire felter.

  Mange katalogtjenester gir deg mulighet til å søke ved hjelp av bare feltene Navn og E-postadresse.

 7. Slik legger du til søkefelt som ikke vises:

  1. Klikk kategorien Felttilordning, og klikk deretter Hent alle LDAP-felt.

  2. Klikk Bruk, klikk fanen Søk, klikk Søkefelter og merk feltene du vil søke i.

   De tilgjengelige søkefeltene avhenger av den valgte katalogtjenesten.

 8. Klikk OK to ganger, og klikk deretter Lukk to ganger.

46.19.6 Endre søketid for katalogtjenestesøk

 1. Klikk Adressebok-ikonet på verktøylinjen i hovedvinduet.

 2. Klikk LDAP-adresseboken.

 3. Klikk Kataloger, og klikk deretter en katalogtjeneste.

 4. Klikk Egenskaper, og klikk deretter fanen Søk.

 5. Klikk og dra linjen under Søketid før tidsavbrudd til den viser den ønskede tiden.

 6. Klikk OK > Lukk > Lukk.