17.2 Skrive e-post

Slik skriver du en e-post:

 1. Klikk Ny post på verktøylinjen.

  Du kan velge en annen postvisning ved å klikke pil ned ved siden av Ny post.

 2. Skriv inn et brukernavn i Til-boksen, og trykk deretter på Enter. Gjenta hvis du vil ha flere brukere.

  eller

  Du kan velge brukernavn fra en liste ved å klikke på Adresse på verktøylinjen, søke etter og dobbeltklikke på hver bruker og deretter klikke på OK.

 3. Hvis nødvendig klikker du på +Kopi og +Blindkopi for å legge til disse feltene, og skriver deretter inn brukernavn i boksene Kopi og Blindkopi.

  Kopi: Kopimottakere mottar en kopi av et element. Kopimottakere er brukere som vil dra nytte av informasjonen i et element, men som ikke påvirkes av elementet eller er direkte ansvarlige for det. Alle mottakere kan se at en kopi er sendt. De kan også se navnene på kopimottakerne.

  Blindkopi: Blindkopimottakere mottar en kopi av et element. Andre mottakere får ingen informasjon om blindkopier. Bare avsenderen og blindkopimottakere vet at blindkopien ble sendt. Hvis en mottaker svarer og velger Svar alle, vil ikke blindkopimottakeren motta svaret.

 4. Hvis du vil endre Fra-navnet til en annen konto, stedfortreder eller alternativ e-postadresse, klikker du på Fra: og klikker deretter på et navn. Se Bruke alternative Fra-adresser for mer informasjon om alternative e-postadresser.

 5. Skriv et emne.

 6. Skriv en melding.

 7. (Valgfritt) Klikk fanen Sendealternativer for å angi andre alternativer, for eksempel for å gi denne oppgaven høyere prioritet, be om kvittering fra mottakerne, legge til kategorier og så videre.

  Når du bruker alternativet Kategorier, vil bare de fire standardkategoriene overføres til mottakeren.

  Du kan Ctrl-klikke i en skrivevisning for å åpne en hyperkobling.

 8. Legg til eventuelle vedlegg ved å klikke Legg til vedlegg nederst i skrivevinduet.

 9. Klikk Send på verktøylinjen.