17.3 Formatere e-post

Formateringsalternativene som er tilgjengelige når du skriver en melding, avhenger av hvilken skrivevisning du har valgt. Alternativene som er beskrevet her, gjelder for den meldingen du skriver i øyeblikket, og vil ikke ha innvirkning på andre meldinger.

MERK:Hvis en mottaker bruker HTML-lesevisningen, vises e-posten slik du formaterte den. Du kan ikke endre skriften for et HTML-formatert element. Hvis mottakere bruker ren tekstlesevisning, vil HTML-formateringen gå tapt. De kan imidlertid klikke Vis > HTML for å vise meldingen slik du formaterte den.

17.3.1 Velge tekstredigerer

Når du skriver en melding i GroupWise, kan du velge å bruke det opprinnelige GroupWise-redigeringsprogrammet eller et av følgende redigeringsprogrammer fra tredjepart:

 • LibreOffice 3.6 eller nyere

 • Microsoft Word 2007 eller nyere

  Microsoft Word 2019 støttes i GroupWise 18.1 og nyere.

For å kunne bruke LibreOffice eller Word må programmet være riktig installert på arbeidsstasjonen.

Når du velger LibreOffice eller Word som standardredigeringsprogram, blir programmets funksjonalitet og formatering tilgjengelig i skrivevinduet til GroupWise. Se dokumentasjonen for hjelp til formatering.

 1. Klikk på Verktøy > Alternativer, og dobbeltklikk deretter på Miljø.

 2. Klikk fanen Redigeringsprogrammer/visningsprogrammer.

 3. Under Skriv ren tekst ved hjelp av velger du redigeringsprogrammet du vil bruke.

 4. Under Skriv HTML ved hjelp av velger du redigeringsprogrammet du vil bruke.

 5. Klikk på OK.

17.3.2 Bruke tekstredigeringsprogrammet i GroupWise til å formatere HTML-e-post

Du kan bruke HTML-verktøy tilgjengelig i GroupWise for å legge til mer formatering til meldingene. Standard tekstegenskaper som skrift, understreket tekst og kursiv er tilgjengelige på verktøylinjen, i tillegg til egenskaper som justering, innrykk, legge til bilder og tabeller, og mer.

HTML-verktøylinjen

Det kan være nødvendig å endre størrelsen på elementvisningen vannrett for å se alle knappene på HTML-verktøylinjen.

Endre skriften i HTML-melding

Slik endrer du skriften i en åpen HTML-melding:

Bruk HTML-verktøylinjen for å endre skrift, skriftstørrelse og andre skriftattributter etter behov.

Du kan også angi en standardskrift for HTML-elementer. Du finner mer informasjon under Angi standardvisning og -skrifttype for lesing og skriving.

Legge til emoji i en HTML-melding

Bruk ett av alternativene nedenfor til å sette inn en emoji i en HTML-melding.

MERK:Hvis du endrer en melding med emojier fra HTML til rent tekstformat, konverteres emojiene til svart-hvitt-bilder. GroupWise støtter emojier med ren tekst, men kun i svart-hvitt.

 • Klikk på Sett inn emoji HTML-verktøylinjen på verktøylinjen, og velg fra de tilgjengelige emojiene.

 • Bruk snarveien Windows-tast + . (punktum) for å åpne Emoji-menyen.

 • Velg Sett inn emoji fra høyreklikkmenyen for å åpne Emoji-menyen.

 • Skriv inn vanlige emoji-tegnstrenger for å sette inn en emoji direkte i tekstlinjen. For eksempel,

  tast :) eller :-) for et smilefjes .

  Trykk på Ctrl+Z for å endre emojien til de angitte tegnene, eller Ctrl+Y for å gjøre om en angret handling.

  Emoji-tegntilordning i GroupWise:

Legge til en horisontal linje i en HTML-melding

Slik legger du til en horisontal linje i en åpen HTML-melding:

 1. Velg hvor i e-posten du vil at linjen skal vises.

 2. Klikk ikonet for den horisontale linjen.

Legge til punktliste eller nummerert liste i en HTML-melding

Slik legger du til en punktliste eller nummerert liste i en åpen HTML-melding:

 1. Bruke HTML-verktøylinjen til å sette inn en punktliste eller en nummerert liste.

 2. Skriv inn et listeelement, og trykk på Enter for å opprette det neste elementet i listen.

 3. Når du vil slå av listeformatering, trykker du på Enter og deretter på tilbaketasten etter det siste elementet.

Legge til en tabell i en HTML-melding

Slik legger du til en tabell i en åpen HTML-melding:

 1. Klikk Tabellalternativer-ikonet på HTML-verktøylinjen.

 2. Fra rullegardinmenyen velger du størrelsen på tabellen, eller velger Andre og angir dine egne dimensjoner.

  Tabellen vises i e-posten og justeres til å passe teksten.

Legge til bilder i en HTML-melding

Slik legger du til et bilde i en åpen HTML-melding:

 1. I området der du vil at bildet skal vises, klikker du på Sett inn bilde-ikonet.

 2. Angi navnet på grafikken du vil legge til, eller bla gjennom til bildet, og velg det. Klikk deretter på OK.

Legge til en bakgrunn og et bilde i en HTML-melding

Slik legger du til en bakgrunn i en åpen HTML-melding:

 1. Klikk Bakgrunnsbilde-ikonet.

 2. Angi plasseringen av bildet du vil bruke som bakgrunn, eller bla deg frem til bildet, og velg det.

 3. Klikk på OK.

Legge til en hyperkobling i en HTML-melding

Hyperkoblinger kobler et ord, uttrykk eller bilde direkte til et bestemt webområde.

Slik legger du til en hyperkobling i en åpen HTML-melding:

 1. Velg ordet, uttrykket eller bildet du vil bruke, og klikk deretter på ikonet Sett inn hyperkobling.

 2. Angi nettadressen du vil koble til.

 3. Klikk på OK.

  Teksten endrer farge og er understreket for å viser at den er en kobling. Et bilde forandrer ikke farge, men fungerer fortsatt som en kobling.

Angre eller gjøre om den siste teksthandlingen i en HTML-melding

Du kan angre den siste teksthandlingen i Emne- eller Melding-feltet for en melding du skriver.

Klikk Rediger > Angre.

eller

Hvis du vil gjøre om handlingen, klikker du Rediger > Gjøre om.

Du kan også bruke Ctrl+Z for Angre og Ctrl+Y for Gjøre om. Se Hurtigtaster for informasjon om andre hurtigtaster.

17.3.3 Bruk tekstredigeringsprogrammet i GroupWise til å formatere e-post i ren tekst

I en melding i ren tekst kan du endre skrift, størrelse og farge. Du kan bruke fet, kursiv og understreket tekst. I ren tekstskrivevisning kan du imidlertid ikke rykke inn tekst eller sette inn hyperkoblinger eller vannrette linjer.

Endre skriften i en melding i ren tekst

Hvis du vil endre skriften i et åpent element, skriver du inn i Ren tekst-visningen:

 1. Klikk Melding-feltet.

 2. Klikk Rediger > Skrift > Skrift.

 3. Velg en skrift og en skriftstil.

 4. Velg en skriftstørrelse.

 5. Velg eventuelle andre alternativer du vil endre, og klikk deretter på OK.

Du kan også bruke verktøylinjeknapper for bruke fet, kursiv eller understreke deler av teksten.

formatere lister i en melding i ren tekst

Hvis du vil formatere en liste i et åpent element, skriver du inn i Ren tekst-visningen:

 1. Trykk Ctrl+Skift+L for å sette inn en punktliste.

 2. Trykk Ctrl+Skift+L på nytt for å endre den til en nummerert liste.

 3. Fortsett å trykke Ctrl+Skift+L for å velge blant de seks tilgjengelige listeformatene.

 4. Skriv inn et listeelement, og trykk på Enter for å opprette det neste elementet i listen.

 5. Når du vil slå av listeformatering, trykker du Enter to ganger etter det siste elementet.

Angre den siste teksthandlingen i en melding i ren tekst

Du kan angre den siste teksthandlingen i Emne- eller Melding-feltet for en melding du skriver.

Du gjør dette ved å klikke på Rediger > Angre.

Du kan også bruke Ctrl+Z for Angre. Se Hurtigtaster for informasjon om andre hurtigtaster.

17.3.4 Bruke brukerdefinerte visninger i GroupWise-tekstredigerer

Med brukerdefinerte visninger kan du opprette en e-postmal og deretter lagre malen for å bruke den på nytt. Dette er nyttig når du ofte vil sende en e-post som inneholder en bestemt tekst eller har et bestemt utseende. Du kan opprette en e-postmelding med ønsket utseende og tekst, og deretter lagre e-postmeldingen som en brukerdefinert visning.

MERK:Noe HTML-formatering blir kanskje ikke bevart hvis du lagrer en HTML-melding som en visning. Det anbefales å bruke meldinger i ren tekst med tilpassede visninger.

Lagre en brukerdefinert visning

Slik lagrer du en egendefinert visning:

 1. Klikk Ny post for å lage en ny e-postmelding.

 2. (Valgfritt) Skriv inn emnet for e-postmeldingen i feltet Emne.

 3. Skriv inn meldingen for e-posten i feltet Melding.

 4. Klikk Fil > Lagre visning.

  Standard er at en brukerdefinert visning lagres i katalogen C:\Novell\Groupwise. Brukerdefinerte visningsfiler har filtypen .ghv.

 5. Skriv inn et navn på visningen, og klikk deretter på Lagre.

Åpne en egendefinert visning

Slik åpner du en egendefinert visning:

 1. Klikk nedpilen ved siden av ikonet Ny post.

 2. Velg den brukerdefinerte visningsfilen du lagret tidligere.

  Den brukerdefinerte visningen åpnes, og viser informasjonen du la inn da du lagret den brukerdefinerte visningsfilen.

 3. Legg til eventuell tilleggsinformasjon ved behov, og klikk deretter på Send.

Angi plasseringen der brukertilpassede visninger blir lagret

Slik angir du den egendefinerte visningsplasseringen:

 1. Klikk på Verktøy > Alternativer, og dobbeltklikk deretter på Miljø.

 2. Klikk fanen Filplassering.

 3. Skriv inn banen til stedet der brukertilpassede visninger er lagret, i feltet Brukertilpassede visninger, eller bla deg frem til plasseringen.

 4. Klikk på OK.