16.6 Legge til en signatur eller et elektronisk visittkort (vCard)

Bruk Signaturer til å sette inn en signatur eller undertekst på slutten av elementer du sender. Du kan for eksempel få GroupWise til automatisk å føre opp navn, telefonnummer og e-postadresse nederst på hvert element du sender.

Hvis du har flere forskjellige kontoer, inkludert POP3-, IMAP4- og NNTP-kontoer, kan du lage forskjellige signaturer til hver konto. Du kan også opprette flere signaturer for den samme kontoen.

Signaturer opprettes i HTML, noe som betyr at du kan legge til grafikk og formatering i signaturen. Når du sender en tekstmelding, konverteres HTML-signaturen til tekst.

Du kan også få GroupWise til å legge til et elektronisk visittkort (vCard) nederst i hver melding automatisk.

16.6.1 Lage en signatur

Signaturer kan enten lages ved hjelp av alternativene i GroupWise-klienten, eller de kan lages i en melding du skriver.

Slik lager du en signatur ved hjelp av alternativene i GroupWise-klienten:

 1. Klikk Verktøy > Alternativer, og dobbeltklikk Miljø.

 2. Klikk fanen Signatur.

 3. Velg Signatur og klikk Ny.

 4. Skriv et navn på signaturen og klikk OK.

 5. Lag signaturen med HTML-redigeringsprogrammet.

 6. Velg om denne signaturen skal være standardsignaturen.

 7. Velg om du vil bli spurt om du vil legge til signaturen i hvert element du sender.

 8. Klikk OK.

Slik lager du en signatur i skrivevisningen:

 1. Klikk på ikonet for uttrekksmenyen Alternativer for å åpne uttrekksmenyen Skrivealternativer. Signatur-rullegardinmenyen er åpen som standard.

 2. Klikk redigeringsikonet ved siden av Lag ny signatur.

 3. Skriv inn et navn på signaturen, og lag signaturen med HTML-redigeringsprogrammet.

 4. Velg om denne signaturen skal være standardsignaturen.

 5. Klikk OK.

16.6.2 Sette opp et elektronisk visittkort (vCard)

vCard er et elektronisk visittkort som er formatert i samsvar med standarder som er fastsatt av Internet Mail Consortium. En vCard-fil har filtypen VCF, og du kan legge til filen i utgående e-postelementer. Programvare du kan bruke til å lage slike elektroniske visittkort med tekst, grafikk og lyd, er tilgjengelig fra tredjepartsleverandører. Når du bruker GroupWise til å lage et vCard, brukes informasjon fra feltene i din adressebokoppføring.

 1. Klikk Verktøy > Alternativer, og dobbeltklikk Miljø.

 2. Klikk fanen Signatur.

 3. Velg Elektronisk visittkort (vCard) hvis du vil automatisk legge til et vCard i hver e-postmelding du sender.

 4. Velg kilden for vCard-informasjonen.

  Generere fra GroupWise-adresseboken: Lage et vCard på grunnlag av den personlige informasjonen i GroupWise-adresseboken.

  Velg fra personlig adressebok: Lar deg velge en bruker i en personlig adressebok og lage et vCard fra den personlige informasjonen. Dette er nyttig når du sender e-post på vegne av andre brukere.

  Velg en vCard-fil: Lar deg velge et tilpasset vCard med filtypen VCF, som er levert av en annen leverandør.

 5. Velg om du vil bli spurt om du vil legge til et vCard i hvert element du sender.

 6. Klikk OK.

16.6.3 Legge til signatur eller vCard i e-post

Hvis du velger Bekreftelse før signatur legges til, kan du legge til signaturen manuelt mens du skriver en melding, ved å klikke Klikk for å legge til signatur i meldingsteksten. Hvis du valgte Legg til automatisk, blir standardsignaturen din automatisk lagt til i alle e-poster. Du kan redigere signaturen etter at den har blitt lagt til et element for å tilpasse den til elementet du sender. Eventuelle endringer som gjøres i signaturen når den redigeres på stedet, beholdes ikke. Hvis du konfigurerte et elektronisk visittkort (vCard), legges det automatisk til i alle e-postmeldinger. Du kan ha både en signatur og et visittkort samtidig.

 1. I skrivevisningen velger du Klikk for å legge til en signatur i meldingsteksten.

  Standardsignaturen legges umiddelbart til i meldingen. Hvis du ikke har laget en signatur ennå, blir du nå bedt om å lage en. Du finner mer informasjon under Lage en signatur.

 2. Hvis du vil velge en annen signatur, holder du markøren over signaturområdet og klikker den lille pilen oppe i høyre hjørne.

 3. (Valgfritt) Utfør eventuelle endringer du vil gjøre for å tilpasse signaturen til dette bestemte elementet.

 4. Når du er ferdig med å skrive meldingen og signaturen, klikker du Send.

16.6.4 Forstå globale signaturer

I tillegg til personlige signaturer kan GroupWise-administratoren lage en global signatur som alle kan bruke. Hvis GroupWise-administratoren angir at en global signatur skal brukes, legges denne automatisk til i alle elementer som sendes. Hvis en global signatur er tilgjengelig men ikke obligatorisk, er den lagt til signaturen hvis du allerede bruker en personlig signatur. Hvis du ikke har en personlig signatur, blir den globale signaturen bare lagt til hvis det er obligatorisk. Når du sender et element på nytt, vil den globale signaturen ikke legges til i meldingen automatisk.