16.4 Stavekontrollmeldinger

Det er to metoder for stavekontroll av elementer du sender. Begge funksjonene søker etter stavefeil, gjentatte ord og feil bruk av store og små bokstaver i elementene du skriver. Begge funksjonene har sine fordeler i ulike situasjoner.

16.4.1 Bruke hurtigstavekontroll

Hurtigstavekontroll kontrollerer stavingen mens du skriver, og understreker ord som er stavet feil. Når Hurtigstavekontroll finner et ord som er stavet feil, kan du erstatte det med et av ordene som hurtigstavekontrollen foreslår, eller du kan hoppe over ordet hver gang det forekommer i denne meldingen. Du kan også legge til ordet i brukerordlisten.

Aktivere Hurtigstavekontroll som standard

Slik angir du Hurtigstavekontroll som standard:

 1. Klikk Verktøy > Alternativer.

 2. Dobbeltklikk Miljø, og klikk deretter fanen Generelt.

 3. Velg Fortløpende stavekontroll og klikk OK.

  Fjern merket for dette alternativet hvis du vil deaktivere Hurtigstavekontroll.

Stavekontrollere med Hurtigstavekontroll

Slik kan du korrigere eller på annen måte bruke stavekontroll på et ord med den røde bølgete linjen:

 1. Høyreklikk et ord som er stavet feil, i Emne- eller Melding-feltet.

 2. Klikk ordet som er stavet riktig.

  eller

  Klikk Hopp over alltid for å hoppe over ordet i resten av meldingen.

  eller

  Klikk Legg til i ordliste for å legge til ordet i ordlisten din.

Deaktivere hurtigstavekontrollen mens du skriver en e-post

Slik deaktiverer du Hurtigstavekontroll mens du skriver en e-post:

 1. Høyreklikk i feltet Emne eller Melding.

 2. Klikk Deaktiver hurtigstavekontroll.

  Du kan aktivere hurtigstavekontrollen igjen ved å høyreklikke i feltet Emne eller Melding, og deretter klikke Aktiver hurtigstavekontroll.

TIPS:Du kan også når som helst aktivere/deaktivere hurtigstavekontrollen i uttrekksmenyen for skrivealternativer.

16.4.2 Bruke stavekontroll

Du kan også kjøre stavekontrollen separat, enten manuelt eller ved å velge at den skal kjøres når du klikker Send. Når stavekontrollen finner et feilstavet ord, kan du erstatte det med et av ordene stavekontrollen forslår, redigere ordet manuelt, eller hoppe over ordet. Du kan også definere automatisk erstatning av ordet, eller legge ordet til i en brukerordliste. Du kan bruke miljøalternativene eller uttrekksmenyen for skrivealternativer til å konfigurere stavekontrollen slik at den automatisk stavekontrollerer meldingene før du sender dem.

Stavekontrollere et element med Stavekontroll

Hvis du bruker et annet redigeringsprogram enn GroupWise, brukes stavekontrollen i redigeringsprogrammet. Se hjelpen i programmet for mer informasjon om stavekontroll.

 1. Klikk i feltet Emne eller Melding.

  eller

  Merk teksten som skal stavekontrolleres.

 2. Klikk på Verktøy > Stavekontroll.

 3. Hvis du vil angi et tekstområde, klikker du nedtrekkslisten Kontroller og velger et alternativ.

 4. Når stavekontrollen stopper på et ord, klikker du på en av de tilgjengelige alternativene, eller redigerer ordet manuelt.

  Du kan også velge blant følgende alternativer:

  Erstatt: Erstatter et feilstavet ord med et ord som stavekontrollen foreslår. Hvis du vil erstatte et feilstavet ord, kan du dobbeltklikke på ordet eller merke ordet og klikke på Erstatt. Du kan gjøre dine egne rettelser ved å redigere ordet i feltet Erstatt med, og deretter klikke Erstatt.

  Hopp over nå: Hopper over ordet en gang. Stavekontrollen stopper neste gang den støter på ordet.

  Hopp over alltid: Hopper over alle forekomster av ordet i dokumentet. Stavekontrollen ignorerer ordet til neste gang du kjører stavekontroll.

  Legg til: Legger til ordet i den gjeldende brukerordlisten, som lagrer ekstra ord slik at stavekontrollen gjenkjenner ordet når den kjøres senere.

  Hurtigretting: Definerer en automatisk erstatning for et ord eller uttrykk. Når stavekontrollen stopper på et ord, klikker du Hurtigretting hvis du vil erstatte ordet med teksten i feltet Erstatt med og legge til det nye ordet i brukerordlisten som Hurtigretting bruker. Neste gang du skriver ordet vil Hurtigretting automatisk erstatte det.

 5. Klikk Ja når stavekontrollen er fullført.

Stavekontrollere elementer automatisk med Stavekontroll

Du kan sette GroupWise til automatisk å stavekontrollere elementer hver gang du klikker Send.

 1. Klikk Verktøy > Alternativer.

 2. Dobbeltklikk Miljø, og klikk deretter fanen Generelt.

 3. Velg avkrysningsboksen for Fortløpende stavekontroll og Stavekontroll før sending, og klikk deretter OK.

Konfigurere stavekontrollen

Du kan endre typene ord som stavekontrollen anser som feilstavet.

 1. Når stavekontrollen stopper på et feilstavet ord, klikker du Alternativer.

 2. Merk av for eller fjern merket for følgende alternativer:

  • Kontrollere ord med tall

  • Se etter dobbelt-ord

  • Spørre før automatisk erstatning

 3. Fortsette med stavekontroll som vanlig

Velge språk for Stavekontroll

Slik angir du språk for Stavekontroll:

 1. Klikk Emne-feltet eller Melding-feltet.

  eller

  Merk teksten som skal stavekontrolleres.

 2. Klikk Verktøy > Språk for stavekontroll.

 3. Velg språket som skal brukes, og klikk OK.

Velge nytt språk for Stavekontroll

Flere ordlister for stavekontroll kan inkluderes når GroupWise-klienten installeres. Hvis du vil vise en liste over språkordlister for stavekontroll som kan legges til, kan du se GroupWise-brukerspråk i GroupWise 18 Administration Guide (administrasjonshåndbok).

I enkelte tilfeller må du legge til en ordliste for stavekontroll for et språk som ikke er inkludert i din GroupWise-klientinstallasjon. Stavekontrollen i GroupWise støtter Hunspell/Myspell-kompatible språkordlister. Hvert ordlistespråk består av to filer med identiske filnavn. En har filtypen AFF og den andre DIC.

Slik legger du til en ny språkordliste for stavekontrollen i GroupWise:

 1. Last ned språkordlistefilene.

  Språkordlister finner du for eksempel på følgende webområder:

 2. Kopier AFF- og DIC-filene til ordlistemappen for GroupWise, som er plassert her:

  64-biters Windows: C:\Program Files (x86)\Novell\GroupWise\dictionaries

  32-biters Windows: C:\Program Files\Novell\GroupWise\dictionaries

 3. (Valgfritt) Opprett en TXT-fil i dictionaries-mappen, som har samme navn som de nye ordlistefilene.

  Åpne TXT-filen, skriv inn navnet du vil bruke på den nye ordlisten når den vises på stavekontrollmenyen, og lagre deretter filen.

 4. Start GroupWise-klienten på nytt.

 5. Når GroupWise-klienten starter på nytt, klikker du på Ny post i hovedvinduet.

 6. Merk meldingsteksten, og klikk deretter Verktøy > Språk for stavekontroll.

 7. Velg nytt språk for stavekontroll på rullegardinmenyen.

  Hvis du ikke opprettet et egendefinert navn for det nye språket i Trinn 3, vil det nye ordlistespråket vises i lands-/dialektkodeformatet.

 8. Klikk OK.