16.10 Lagre uferdig e-post

16.10.1 Forstå autolagring

Når du skriver en ny melding i GroupWise, lagres elementene automatisk. På denne måten unngår du tap av meldinger du skriver hvis GroupWise avsluttes uventet. Når GroupWise startes på nytt, kan du velge om du vil gjenopprette disse meldingene og fortsette å arbeide med dem.

Når du skriver en ny melding i GroupWise, lagres meldingen som standard automatisk på disken hvert 30. sekund. Meldingen lagres som en MIME-fil i c:\Documents and Settings\bruker\Lokale innstillinger\Programdata\Novell\GroupWise\GWItemSave.eml. Filnavnet inneholder et nummer som stiger for hver melding hvis du skriver flere meldinger samtidig. Når du lagrer meldingen i mappen Under arbeid eller lukker elementet, slettes den autolagrede meldingen.

Når GroupWise startes og hvis det finnes automatisk lagrede meldinger i katalogen c:\Documents and Settings\bruker\Lokale innstillinger\Programdata\Novell\GroupWise , vises et vindu som forteller deg at du har automatisk lagrede meldinger.

Følgende alternativer er tilgjengelige for autolagrede meldinger:

Hent alle lagrede meldinger inn i GroupWise: Gjenoppretter autolagrede meldinger i GroupWise, slik at du kan skrive ferdig meldingene senere.

Slett alle lagrede meldinger: Sletter de autolagrede meldingene fra disken. Informasjonen er da tapt permanent.

Spør igjen neste gang GroupWise startes: Beholder de lagrede meldingene på disken, men gjenoppretter dem ikke i GroupWise. Det samme vinduet vises på nytt neste gang GroupWise startes.

Aktivere eller deaktivere Autolagring

Standard er at autolagring er aktivert.

  1. Klikk Verktøy > Alternativer, og dobbeltklikk Miljø.

  2. Klikk fanen Generelt, og velg Deaktiver autolagring for å deaktivere automatisk lagring.

    eller

    Merk Aktiver autolagring for å aktivere Autolagring.

  3. Klikk OK.

16.10.2 Lagre uferdig e-post

  1. Klikk Fil > Lagre utkast i et åpent element.

  2. Klikk mappen du vil lagre elementet i, og klikk OK.

Meldingsutkastet plasseres i mappen du valgte i Trinn 2. Standardmappen for uferdige meldinger er mappen Under arbeid.