18.5 Redigere sendte avtaler, oppgaver og påminnelser

Du kan redigere avtaler, oppgaver og påminnelser. Hvis du vil redigere e-postmeldinger, sender du meldingen på nytt som beskrevet i Sende e-post på nytt.

Når en avtale, oppgave eller påminnelse redigeres, vises endringene i elementet uten at meldingen vises i brukernes postkasser. Det redigerte elementet vises med fet skrift, og et varselflagg vises i elementet for å angi hvilke deler av elementet som er endret.

Brukerne blir bedt om å godta elementet på nytt i følgende tilfeller:

Avtaler: Hvis dato, klokkeslett eller sted for avtalen endres. Nye mottakere som legges til i avtalen, må også godta den. Brukere som fjernes fra avtalen, får et varsel om dette.

Oppgaver: Hvis startdatoen, forfallsdatoen eller meldingsbeskrivelsen endres.

Påminnelser: Hvis datoen endres.

Slik redigerer du en avtale, oppgave eller påminnelse:

  1. Høyreklikk på avtalen, oppgaven eller påminnelsen du vil redigere i mappen Sendte elementer eller kalenderen, og klikk deretter på Rediger.

    Hvis du vil redigere bare ett element i en rekke regelmessige elementer, velger du elementet for den dagen du vil redigere.

  2. Hvis det opprinnelige elementet var et regelmessig element, klikker du Denne forekomsten, Alle forekomster eller Inntil videre fra denne forekomsten.

  3. Gjør ønskede endringer, og klikk deretter på Send på verktøylinjen.

    Du blir ikke bedt om å kalle tilbake elementet når du redigerer det.