18.1 Tilpasse sendt e-post

Du kan tilpasse sendt e-post på samme måte som du tilpasser mottatt e-post. Se Tilpasse sendt eller mottatt e-post for mer informasjon.