19.1 Tilpasse sendt eller mottatt e-post

Når du sender eller mottar en e-postmelding, kan du åpne Alternativer og klikke på Tilpasse-rullegardinmenyen, for å legge til personlig informasjon i e-posten. Du kan endre emnet, legge til et notat, velge en kategori og legge inn tilknyttede kontakter i meldingen.

19.1.1 Endre emnet i e-post du sender eller mottar

Hvis du tilpasser et emne, vil det nye emnet vises i postkassen og kalenderen, og i postkassen og kalenderen til din(e) stedfortreder(e). Hvis du endrer emnet til et element i en delt mappe, vil andre brukere av den delte mappen fortsatt se det opprinnelige emnet.

 1. Åpne et element fra postkassen, sendte elementer eller kalenderen.

 2. Klikk redigeringsikonet ved siden av emnelinjen, og skriv inn et nytt emne i Mitt emne-feltet.

Hvis du vil se det opprinnelige emnet, åpner du elementet og ser i feltet Emne i elementhodet.

Når du utfører et søk med et bestemt ord i Emne-feltet, vil søkeresultatene vise elementer der det opprinnelige emnet eller det tilpassede emnet inneholder dette ordet. Når du lager et avansert søk, kan du bruke Emne-feltet til å søke etter det opprinnelige emnet, og bruke feltet Mitt emne til å søke etter det tilpassede emnet.

Når du lager en regel som ser etter et bestemt ord i Emne-feltet, er det bare det opprinnelige emnet som blir kontrollert.

19.1.2 Legge til et notat i e-post du sender eller mottar

Når du legger til et notat i e-post du sender eller mottar, vil du og din(e) stedfortreder(e) kunne se notatet. Du kan bare se notatet ved åpne e-posten og deretter bruke rullegardinmenyen Tilpass på uttrekksmenyen Alternativer.

 1. Åpne et element fra postkassen, sendte elementer eller kalenderen.

 2. Åpne uttrekksmenyen Alternativer, og klikk deretter rullegardinmenyen Tilpass.

 3. Skriv notatet i feltet Mine notater. Notatet lagres automatisk når du går ut av rullegardinmenyen Tilpass.

19.1.3 Legge ved en fil i et element du sender eller mottar

Du kan legge til et personlig vedlegg i elementer du har sendt eller mottatt. Vedlegget er bare synlig for deg, og sendes ikke når du svarer på eller videresender et element.

Slik legger du ved en personlig fil i elementer:

 1. Høyreklikk i vedleggsvinduet, og klikk deretter Legg ved personlig fil.

 2. Bla til og velg filen(e) du ønsker å legge ved.

  Hvis du vil fjerne en vedlagt fil, høyreklikker du vedlegget og velger Slett personlig fil.

 3. Klikk OK.

Du kan også dra og slippe et vedlegg i vedleggsvinduet.

Hvis du flytter eller sletter filer på en disk eller nettverksstasjon, påvirkes ikke filer du har lagt ved et element.

Hvis du sletter en vedlagt fil, slettes den ikke fra disken eller nettverksstasjonen. Den fjernes bare fra vedleggslisten.

19.1.4 Tilordne en kategori til e-post du sender eller mottar

Ved hjelp av kategorier kan du organisere elementene. Du kan tildele et hvilket som helst element en kategori, inkludert kontakter som du sender eller mottar. Du kan opprette og legge til kategorier, og gi hver kategori en farge som identifiserer den. Fargene vises i elementlisten og i kalenderen.

Se Tildele kategorier til elementer for ytterligere informasjon om hvordan du tildeler en kategori til et element.

19.1.5 Legge til en kontakt i e-post du sender eller mottar

Når du legger til en kontakt i en e-post du sender eller mottar, knyttes e-posten til kontakten du la til. Dette er nyttig når du viser loggen for en bestemt kontakt, fordi e-posten vises i kontaktloggen for kontakten selv om kontakten ikke sendte e-posten. Hvis du vil ha mer informasjon om kontaktloggen, kan du se Vise all korrespondanse med en kontakt.

Du kan legge til brukere som kontakter i en e-post mens du skriver den, som beskrevet i Legge til en kontakt i en e-post.

Slik legger du til en kontakt i en e-post som allerede er sendt eller mottatt:

 1. Åpne et element fra postkassen, sendte elementer eller kalenderen.

 2. Åpne uttrekksmenyen Alternativer, og klikk deretter rullegardinmenyen Tilpass.

 3. Skriv inn et brukernavn i feltet Kontakt, og trykk deretter Enter. Gjenta hvis du vil ha flere brukere.

  eller

  Hvis du vil velge brukernavn fra en liste, klikker du ikonet Adresse > Velger ved siden av feltet Kontakter. Dobbeltklikk hver bruker, og klikk OK.