21.1 Forstå Håndtering av useriøs e-post

Internett-e-post inkluderer all e-post der avsenderens adresse følger formatet navn@domene.com, navn@domene.org og så videre.

Håndtering av useriøs post gjelder ikke for interne e-postmeldinger eller avtaler. Intern e-post er e-post der avsenderen er en del av samme GroupWise-systemet du bruker, og der Fra-feltet bare viser navnet på avsenderen, ikke en Internett-adresse, som forklart ovenfor. Hvis du vil blokkere eller merke intern e-post som useriøs, kan du bruke regler. (Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette en regel.)

Du har tre alternativer for å blokkere Internett-e-post eller merke Internett-e-post som useriøs:

  • Du kan legge til individuelle e-postadresser eller hele Internett-domener i blokkeringslisten. Elementer fra disse adressene og Internett-domenene blokkeres, og vil aldri nå postkassen din.

    Et Internett-domene er den delen av e-postadressen som kommer etter @. I for eksempel adressen Henrik@minpost.com er Internett-domenet minpost.com.

    E-post fra kontakter i adresseboken Mye brukte adresser eller fra firmaets adressebok blir ikke blokkert.

  • Du kan legge til individuelle e-postadresser eller hele Internett-domener i useriøsitetslisten. Elementer fra disse adressene eller Internett-domenene leveres til Useriøs post-mappen i postkassen din. Du kan angi at elementene i denne mappen skal slettes automatisk etter et bestemt antall dager.

  • Du kan angi at e-postelementer fra brukere som du ikke har adressene til i dine personlige adressebøker (blant annet adresseboken Mye brukte kontakter og andre personlige adressebøker du har opprettet), sendes til mappen Useriøs e-post. Dette omtales noen ganger som “hvitlisting.”

Du finner mer informasjon om mappen for useriøs e-post under Mappen Useriøs e-post.

I tillegg til listen Blokkert og listen Useriøs post, finnes listen Pålitelige. Bruk denne listen til å legge til e-postadresser eller Internett-domener som du ikke vil skal blokkeres eller merkes som useriøs post, uansett hva som er angitt i de andre to listene. Du kan for eksempel ha eksempel.com i blokkeringslisten din, men du har en venn som har e-postadressen minvenn@eksempel.com. Legg til e-postadressen til denne vennen i pålitelighetslisten.

Hvis du angir alternativer for håndtering av useriøs e-post i buffermodus eller eksternmodus, må du huske å synkronisere med online-postkassen din slik at du ser de samme alternativene når du logger deg på GroupWise på en annen datamaskin.

GroupWise-administratoren kan deaktivere håndtering av useriøs e-post, slik at det ikke er tilgjengelig.