64.0 Opprette en regel

Regler kan hjelpe deg med å sortere meldingene dine, informere andre om at du ikke er på kontoret, eller videresende meldingene dine til en annen e-postkonto.

Hvis du lager en regel i online-modus, opprettes regelen i bufringsmodus når klienten kobler til GroupWise-systemet for å oppdatere GroupWise-adresseboken. Dette tilkoblingen utføres med et planlagt intervall, som beskrevet i Laste ned adressebøker til postkassen automatisk. Du kan også starte tilkoblingen manuelt ved å klikke Verktøy > Regler > Oppdater når bufringsmodus er aktivert.