12.2 Tildele kategorier til elementer

12.2.1 Tildele en kategori raskt

Gjør følgende i en hvilken som helst elementliste:

 1. Klikk markeringssirkelen over elementikonet.

 2. Klikk en kategori i nedtrekkslisten.

  eller

  Hvis kategorien du vil bruke, ikke står på listen, klikker du Mer for å vise dialogboksen Rediger kategorier. Der velger du kategorien og klikker OK.

  De ti mest brukte kategoriene vises. (Hvis du ikke har brukt kategorier ennå, vises de alfabetisk.)

12.2.2 Tildele en hvilken som helst kategori til en hvilken som helst elementtype

Slik tildeler du en kategori til en melding, avtale, oppgave, påminnelse eller kontakt:

 1. Høyreklikk elementet.

 2. Klikk Kategorier.

 3. Klikk en kategori i nedtrekkslisten.

  eller

  Hvis kategorien du vil bruke, ikke står på listen, klikker du Mer for å vise dialogboksen Rediger kategorier. Der velger du kategorien og klikker OK.

  De ti mest brukte kategoriene vises. (Hvis du ikke har brukt kategorier ennå, vises de alfabetisk.)

Slik tildeler du en kategori til en adressebokoppføring:

 1. Åpne en personlig adressebok.

 2. Finn frem til brukeren du vil ha.

 3. Høyreklikk brukeren.

 4. Klikk Detaljer, og klikk deretter Kategorier.

 5. Klikk en kategori på menyen og deretter OK.

12.2.3 Tilordne en kategori ved hjelp av elementegenskaper

 1. Åpne et eksisterende element, åpne uttrekksmenyen for alternativer, og klikk deretter redigeringsikonet ved siden av Kategorier under rullegardinmenyen Tilpass.

  eller

  Åpne et nytt element for skriving, klikk kategorien Sendealternativer og klikk Rediger kategorier.

  Hvis du tildeler en av standardkategoriene (Oppfølging, Lav prioritet, Personlig og Viktig) til et element du sender, vil elementet tildeles denne kategorien når det kommer frem til mottakerens postkasse. Hvis du tildeler en kategori du selv har opprettet, til et element du sender, vil ikke elementet tildeles noen kategori når det kommer frem til mottakerens postkasse.

 2. Velg en kategori i dialogboksen Rediger kategorier, og klikk deretter OK.

12.2.4 Tildele flere kategorier

 1. Høyreklikk elementet.

 2. Klikk Kategorier > Mer for å vise dialogboksen Rediger kategorier.

 3. Velg de ønskede kategoriene.

 4. Klikk OK.

12.2.5 Fjerne en kategori fra et element

 1. Høyreklikk elementet.

 2. Klikk Kategorier > Mer for å vise dialogboksen Rediger kategorier

 3. Fjern merket for kategorien du vil fjerne, og klikk Fjern.

  Kategorien fjernes fra elementet.