15.4 Tilpasse format for dato og klokkeslett

GroupWise tilbyr flere dato- og klokkeslettformater som avgjør hvordan datoer og klokkeslett vises i hele programmet. For eksempel foretrekker du kanskje at datoene dukker opp med dagen først, etterfulgt av måneden, og deretter året til slutt, som 24. august 2010.

Dato- og klokkeslettformatene i GroupWise kan tilpasses på mange måter. Du kan angi elementenes rekkefølge og velge hvilken type skille som skal brukes mellom dem, du kan velge å vise datoene i langt format med navn og tall eller representert med bare tall, og du kan velge blant mange andre alternativer.

15.4.1 Definere standardformater for dato og klokkeslett

Det finnes tre innstillinger du kan bruke til å konfigurere dato og klokkeslett:

 • Tid: Bruk Tid-innstillingen for å bestemme hvordan klokkeslett vises.

 • Kort datoformat: Bruk innstillingen Kort dato til å angi hvordan datoen vises i kort format (normalt med tall som representerer dato, måned og år).

 • Langt datoformat: Bruk innstillingen Lang dato til å angi hvordan datoen vises i langt format (vanligvis med tall som representerer dato og år, og måneden skrevet med bokstaver).

15.4.2 Angi generelt GroupWise-format

Bruk innstillingen Generelt GroupWise-format til å bestemme om lang eller kort dato skal brukes i GroupWise.

 1. Klikk Verktøy > Alternativer, og dobbeltklikk deretter Kalender.

 2. Klikk kategorien Dato/tid.

 3. Vis tidsformatet under Generelt GroupWise-format, angi om datoformatet skal vise lang dato eller kort dato, og klikk OK.

15.4.3 Angi bestemte GroupWise-formater

Bruk innstillingen Bestemte GroupWise-formater til å angi format for dato og klokkeslett som skal brukes i områdene for hovedvinduet, egenskaper og filinformasjon i GroupWise.

 1. Klikk Verktøy > Alternativer, og dobbeltklikk deretter Kalender.

 2. Klikk kategorien Dato/tid.

 3. Velg formatene du vil bruke for hver av innstillingene, under Bestemte GroupWise-formater, og klikk deretter OK.

  Du kan velge enten Klokkeslett, Kort dato, Lang dato, eller en av de tilgjengelige kombinasjonene for dato- og klokkeslettformater.