13.0 Bruke mapper til å organisere postkassen

Bruk mapper til å lagre og organisere elementene dine. Du kan for eksempel gruppere alle elementer som er knyttet til en bestemt oppgave eller et bestemt emne.

Som standard vil elementene i postboksen din slettes og arkiveres kun når du velger å gjøre det. GroupWise-administratoren din kan imidlertid endre denne funksjonaliteten for å slette eller arkivere meldingene dine etter en gitt tidsperiode. For å sikre at elementene dine ikke slettes, kan du arkivere dem manuelt. For mer informasjon om hvordan du arkiverer GroupWise-elementer, se Arkivere e-post