92.0 Arkivere e-post

Bruk Arkiver til å lagre post- eller telefonmeldinger, avtaler, påminnelser eller oppgaver i en reservert database på en lokal stasjon. Arkivering av elementer sparer nettverksplass og gjør postkassen oversiktlig. Det beskytter også elementer mot automatisk sletting.