13.4 Administrere elementlister i mapper

13.4.1 Aktivere gruppeetiketter for en mappe

Gruppeetiketter organiserer en liste over elementer basert på typen elementer som vises. For eksempel kan gruppeetiketter separere elementer basert på dato mottatt for elementene i postkassen.

 1. Høyreklikk en mappe og klikk deretter Egenskaper.

 2. Klikk kategorien Vis.

 3. Merk Vis gruppeetiketter.

 4. Klikk OK.

Du kan komprimere eller utvide gruppeetiketter ved å klikke + eller - ved siden av etiketten.

13.4.2 Aktivere forhåndsvisning av meldinger for en mappe

Forhåndsvisning av meldinger viser to linjer av meldingen. Du kan ikke konfigurere antall linjer som vises.

 1. Høyreklikk en mappe og klikk deretter Egenskaper.

 2. Klikk kategorien Vis.

 3. Merk Forhåndsvisning av melding.

 4. Klikk OK.

13.4.3 Bruke kolonner

Elementlisten i en mappe er delt i kolonner. Hver kolonne viser informasjon om elementer i listen. For eksempel vil forskjellige kolonner vise emnet til elementer, datoen de ble sendt, osv. Du kan tilpasse kolonnevisningen for hver mappe.

Flytte en kolonne

Dra kolonneoverskriften til et nyt sted.

TIPS:Du kan også høyreklikke en kolonneoverskrift, klikke Flere kolonner, klikke et kolonnenavn i boksen Valgte kolonner og deretter klikke Ned eller Opp.

Endre bredden på en kolonne

Dra kanten av kolonneoverskriften for å gjøre kolonnen bredere eller smalere.

Legge til en kolonne

 1. Høyreklikk kolonneoverskriften.

 2. Klikk kolonnen du vil legge til.

  eller

  Klikk Flere kolonner.

  1. Merk én eller flere kolonner i listen Tilgjengelige kolonner, og klikk deretter Legg til.

  2. Bruk Opp og Ned til å plassere de nye kolonnene i forhold til de eksisterende.

  3. Klikk OK.

Sortere etter en kolonne

 1. Klikk mappen som inneholder elementene du vil sortere.

 2. Klikk Vis > Visningsinnstillinger > Sorter.

 3. Klikk elementegenskapen du vil sortere etter, i listeboksen.

 4. Klikk Stigende for å sortere fra A til Å.

  eller

  Klikk Fallende hvis du vil sortere alfabetisk i fallende rekkefølge.

 5. Klikk OK.

Du kan også sortere elementlisten ved å klikke en kolonneoverskrift. Hvis du vil snu om på sorteringsrekkefølgen, klikker du kolonneoverskriften på nytt.

Fjerne en kolonne

Dra kolonneoverskriften bort fra kolonneoverskriftslinjen.

13.4.4 Flytte eller koble et element til en annen mappe

Når du flytter et element til en mappe, hentes det fra ett sted og plasseres et annet sted. Når du kobler et element til en mappe, finnes elementet fortsatt i den opprinnelige mappen, og vises dessuten i den nye mappen. Når du endrer et koblet element, endres det også i de andre mappene.

VIKTIG:GroupWise Mobility, GroupWise Web og GroupWise WebAccess støtter ikke koblede elementer. De viser bare det opprinnelige elementet i mappen hvor det befinner seg. Hvis du vil at flere brukere skal kunne vise elementer og du bruker disse komponentene i GroupWise, anbefaler vi at du oppretter en delt mappe, deler mappen med alle brukerne, og flytter elementet til mappen.

 1. Dra et element fra elementlisten til ønsket mappe.

  Hvis du trykker Alt mens du drar elementet, fjernes det fra alle mappene det tidligere var koblet til, og plasseres bare i målmappen.

  Hvis du trykker Ctrl mens du drar elementet, kobles det til målmappen.

TIPS:Du kan også klikke et element, klikke Rediger > Flytt/Koble til mapper, merke mappene du vil flytte eller koble elementet til og deretter klikke Flytt eller Koble til. Merk Slett gamle koblinger hvis du vil fjerne elementet fra alle mappene det tidligere var koblet til, og plassere det i den valgte mappen.

Hvis elementet du flytter er en mappe, og en mappe med samme navn allerede eksisterer på plasseringen, åpnes en dialogboks slik at du kan endre navnet på mappen du flytter.

Hvis du sletter det opprinnelige elementet, vil kopiene i de andre mappene bli igjen.

13.4.5 Endre lesealternativene for et element

Du kan velge om mappen skal vise det første uleste elementet eller det sist leste elementet. Vær oppmerksom på at det kan ta en stund før innholdet i mappen vises hvis den inneholder mange elementer.

Slik velger du standard alternativ for lesing av mappen:

 1. Høyreklikk mappen du vil endre.

 2. Klikk Egenskaper.

 3. På fanen Generelt velger du Velg det første uleste elementet når mappen åpnes.

  Hvis du opphever merkingen av Velg det første uleste elementet når mappen åpnes, viser mappen det siste leste elementet.

 4. Klikk OK.