13.1 Forstå mappelister

Alle mapper er undermapper til hjemmemappen. Klikk på pilen for å utvide og komprimere mapper i en mappeliste. Du kan velge å vise en av tre forskjellige typer mappelister:

13.1.1 Fullstendig mappeliste

Den fullstendige mappelisten viser alle mappene du har.

Ved siden av alle mapper (bortsett fra fellesmapper) vises antallet uleste elementer i hakeparenteser. Tallet i hakeparentes ved siden av mappen Sendte elementer viser hvor mange elementer som venter på å bli sendt fra buffermodus eller ekstern modus.

Du kan organisere elementene i mappene ved å flytte eller koble dem. Når du flytter et element til en mappe, hentes det fra ett sted og plasseres et annet sted. Når du kobler et element til en mappe, finnes elementet fortsatt i den opprinnelige mappen, og vises dessuten i den nye mappen. Når du endrer et koblet element, endres det også i de andre mappene. Hvis et element er koblet til flere mapper, og du sletter det opprinnelige elementet, vil kopiene i de andre mappene fortsatt eksistere.

Du kan definere ulike sett med egenskaper for hver mappe i postkassen din. Du kan for eksempel sortere elementene i en mappe etter dato, og sortere elementene i en annen mappe etter firma.

13.1.2 Enkel mappeliste

Den enkle mappelisten er kontekstavhengig. Den viser mappene i mappen du befinner deg i. Nedenfor ser du kontekstavhengige enkle mappelister.

  • Kalender: Viser en liste med alle kalendere. Herfra kan du velge å vise innholdet i en kalender i hovedkalenderen. Du kan også endre fargen på en kalender.

  • Kontakter: Viser en liste over alle personlige adressebøker. Standard er at hovedkontaktmappen er adresseboken Mye brukte adresser.

  • Dokumenter: Viser en liste over dokumentbibliotekene dine. Standard er at hoveddokumentmappen er standard dokumentbiblioteket.

  • NNTP: Viser en liste over grupper det abonneres på i nyhetsgruppen.

  • GroupWise-matinger: Viser en liste over RSS-matinger du abonnerer på.

  • Favoritter: Vises når du ikke er i mappene Kalender, Kontakter eller Dokumenter, eventuelle NNTP-mapper eller RSS-matinger. Med Favoritter kan du kopiere mapper til mappelister for raskere tilgang.

13.1.3 Favorittmappeliste

Med favorittmappelisten kan du legge til de mappene du bruker oftest, i den enkle mappelisten for rask tilgang. Dette er nyttig når du drar og slipper elementer i mappelisten. Mappene i denne listen vises i rekkefølge etter hvor ofte de åpnes.

Når du viser listen over favorittmapper, vises de sist brukte mappene også i en annen liste under Nylig brukte mapper. Opptil 15 mapper som du bruker ofte, vises øverst i denne delen. Hvis du slutter å bruke en mappe som står på denne listen, vil den med tiden bli borte fra listen. Mapper som er i listen over favorittmapper, vises ikke her.