13.3 Arbeide med mapper

13.3.1 Opprette en ny mappe

 1. Høyreklikk i mappelisten

 2. Velg Ny mappe

 3. Skriv inn et nytt navn på den nye mappen

Hvis du oppretter en mappe, men ombestemmer deg og vil flytte den til et annet sted, kan du dra mappen til den nye plasseringen i mappelisten.

13.3.2 Opprette en bestemt mappe

 1. I mappelisten klikker du Fil > Ny > Mappe.

 2. velg mappetype fra listen over alternativer, og klikk Neste.

 3. Angi et navn på og en beskrivelse av den nye mappen.

 4. Klikk Opp, Ned, Høyre eller Venstre for å plassere mappen på ønsket sted i mappelisten, og klikk deretter Neste.

 5. Angi visningsinnstillingene for mappen og klikk Fullfør.

13.3.3 Flytte en mappe

 1. Dra og slipp mappen til ønsket sted i mappestrukturen.

Se også Omorganisere mappene.

13.3.4 Gi en mappe nytt navn

 1. Høyreklikk mappen i mappelisten og klikk Endre navn.

 2. Skriv et nytt navn på mappen.

Du kan ikke endre navn på mappene Kalender, Dokumenter, Postkasse, Sendte elementer, Oppgaveliste, Kontakter, Arkivskap, Under arbeid eller Papirkurv.

13.3.5 Legge til en mappefarge

Du kan legge til en mappefarge som hjelp til å organisere postkassen din.

 1. Klikk på mappeikonet ved siden av mappen du vil gi en farge.

 2. Velg en farge for mappen fra listen, eller velg en egendefinert farge.

  Mappeikonet oppdateres med fargen du har valgt .

13.3.6 Slette en mappe

 1. Høyreklikk mappen du vil slette, og klikk deretter Slett.

 2. Klikk Ja for å bekrefte slettingen.

Du kan ikke slette mappene Kalender, Dokumenter, Postkasse, Sendte elementer, Oppgaveliste, Kontakter, Arkivskap, Under arbeid eller Papirkurv. Du kan slette mappen for useriøs e-post bare hvis Håndtering av useriøs e-post er deaktivert.

Hvis du vil slette en mappe som deles med andre, kan du høyreklikke mappen, klikke Slett og deretter klikke Ja.

13.3.7 Slette flere undermapper samtidig

du kan slette flere mapper i en annen mappe.

 1. Åpne mappen som inneholder undermappene.

 2. Velg undermappene du vil slette, i elementlisten.

 3. Høyreklikk de valgte mappene, og velg Slett.

 4. Velg om du vil bare vil slette elementene i mappene eller elementene og mappene, og klikk deretter OK.

13.3.8 Beskytte mapper og elementer

Du kan beskytte elementer i mapper, slik at de ikke blir fjernet ved automatisk opprydding eller automatisk arkivering. Dette alternativet må aktiveres av GroupWise-administratoren før du kan beskytte mapper og elementer. Når du beskytter en mappe, vil et lite skjoldsymbol bli vist nede til høyre på mappeikonet. Elementer viser ingen indikasjon på at de er beskyttet. Hvis du flytter et element ut av en beskyttet mappe, vil du ikke bli bedt om å aktivere beskyttelse av elementet hvis du ikke flytter elementet under søkevisning.

Beskytte en mappe

 1. Høyreklikk en mappe og klikk deretter Egenskaper.

 2. Generelt-fanen velger du Beskytt elementer i denne mappen mot automatisk opprydding.

 3. Klikk OK.

Beskytte et element

 1. Høyreklikk et element.

 2. Klikk Beskytt mot automatisk opprydding.