14.7 Eksportere og importere innstillinger for hjemmevisning

På samme måte som med innstillinger for mappevisning kan du også sende innstillingene for hjemmevisningen til andre GroupWise-brukere. Du kan også importere innstillinger for hjemmevisning som du har mottatt på e-post.

Du finner flere opplysninger om hvordan du kan eksportere innstillingene for hjemmevisningen under Sende en visningsinnstilling.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du importerer innstillinger for hjemmevisning som du har mottatt på e-post, kan du se Importere en visningsinnstilling.