13.5 Tilpasse visningsinnstillinger for mapper

Visningsinnstillinger avgjør hvordan GroupWise viser informasjonen i en gitt mappe. Eksempel: Hjemmemappen har en standard visningsinnstilling som inkluderer mappelisten og paneler. Disse innstillingene lagres i GroupWise-databasen, slik at du kan ta dem med deg fra maskin til maskin. Du kan velge fra en liste med på forhånd konfigurerte standard visningsinnstillinger, eller tilpasse dine egne visningsinnstillinger.

13.5.1 Forstå grunnleggende visningsinnstillinger for mapper

Du kan vise elementene i postkassen på forskjellige måter, avhengig av hvordan du vil at informasjonen skal organiseres.

 1. Klikk på Innstillinger-knappen øverst til høyre for navigasjonsfeltet, og velg visningsinnstillinger for mappenavn.

 2. Velg visningsinnstillingen fra rullegardinlisten Vis etter.

  Du kan velge blant følgende alternativer:

 3. Klikk OK to ganger.

Detaljer

Detaljer viser en liste med elementene dine og informasjonen om dem ordnet i kolonner, inkludert Emne, Dato, Kopi, Prioritet, Dokumenttype, Ferdigdato, Størrelse, Versjon nr., og mange andre kategorier. Detaljer er standard postkassevisning såfremt du ikke har endret egenskapene for postkassen. Du finer mer informasjon om hvordan du legger til eller omorganiserer kolonner under Bruke kolonner.

Diskusjonstråd

Diskusjonstråder viser e-postdiskusjonen som er knyttet til det opprinnelige elementet og alle svarene, i et hierarki.

Som standard vises bare elementer som er mottatt og elementer som er i mappen i en diskusjonstråd. vises i en diskusjonstråd. Du kan legge til andre typer elementer i mappen for å vise dem i diskusjonstråden.

Paneler

Et panel viser en tilpasset visning av informasjon i GroupWise. For eksempel inneholder standard hjemmevisning et panel kalt Uleste meldinger, som viser en liste over elementer du ikke har lest. Oppgavelisten er et annet standardpanel i hjemmevisningen. Panelet Oppgaveliste viser elementene som ligger i oppgavelistemappen.

Som kalender

Visningen Som kalender viser alle planlagte elementer som er lagret i en bestemt mappe. Dette er nyttig hvis du organiserer alle avtaler og andre elementer som er knyttet til et bestemt prosjekt, i én mappe.

Som oppgaveliste

Visningen Som oppgaveliste viser et oppgavelisteområde øverst i elementlisten, der du kan lage en oppgaveliste på grunnlag av elementer i elementlisten. Hvert element du drar til oppgavelisteområdet, vises med en avkrysningsboks du kan bruke til å merke elementet som fullført. Du kan tilordne ferdigdatoer, prioriteter og mer til oppgavelisteelementer. Alle elementer du flytter til oppgavelisteområdet, vises også i oppgavelistemappen i mappelisten.

Du finner mer informasjon om hvordan du lager oppgavelister under Tildele en oppgave.

13.5.2 Endre eller slette visningsinnstillinger for mapper

Du kan bestemme hvilket navn som skal vises i nedtrekkslisten Vis, hva som skal være kilden til elementene i mappen, hvordan kolonner skal vises og i hvilken rekkefølge elementene i mappen skal sorteres. Visningsinnstillingene angis på mappenivå. Hvis du vil bruke samme visningsinnstillinger i flere mapper, lagrer du innstillingene og velger de samme for de andre mappene.

 1. Klikk på Innstillinger-knappen øverst til høyre for navigasjonsfeltet, og velg visningsinnstillinger for mappenavn.

 2. Klikk visningsinnstillingen du vil endre, i nedtrekkslisten Navn på innstilling.

 3. Endre visningsinnstillinger etter behov i dialogboksen.

 4. Klikk Lagre som, endre navnet på visningsinnstillingene etter ønske, og klikk deretter OK.

 5. Hvis du vil slette en mappevisningsinnstilling, kan du klikke visningsinnstillingen og deretter klikke Slett.

 6. Klikk OK.

13.5.3 Lagre visningsinnstillingene

Når du har tilpasset visningsinnstillingene og fått dem slik du vil ha dem, kan du lagre dem for senere bruk. Visningsinnstillingene lagres i GroupWise-databasen, slik at du kan ta dem med deg fra maskin til maskin.

 1. Klikk Vis > Visningsinnstillinger > Lagre gjeldende.

13.5.4 Velge lagrede visningsinnstillinger for en mappe

Du kan velge blant en rekke standard visningsinnstillinger eller visningsinnstillinger du har lagret tidligere.

 1. Høyreklikk mappen du vil endre visningsinnstillingene for, og klikk deretter Egenskaper.

 2. Klikk kategorien Vis.

 3. Velg navnet på visningsinnstillingen i nedtrekkslisten Navn på visningsinnstillinger.

 4. (Valgfritt) Skriv en beskrivelse av mappen.

 5. Angi de gjenværende innstillingene slik du ønsker.

 6. Klikk OK.

13.5.5 Sende en visningsinnstilling

Du kan sende en visningsinnstilling til e-postmottakere som vedlegg. Hvis mottakeren er en GroupWise-bruker, kan han eller hun importere innstillingen og velge den fra en liste over tilgjengelige visningsinnstillinger. Dette er nyttig hvis du for eksempel ønsker at hele firmaet skal bruke det samme oppsettet for hjemmemapper.

Visningsinnstillingene sendes som et vedlegg med filtypen .gws.

 1. Velg en mappe som bruker visningsinnstillingene du vil sende.

 2. Klikk Vis > Visningsinnstillinger > Send gjeldende.

  En e-postmelding vises med innstillingene som vedlegg.

 3. Skriv inn et brukernavn i boksen Til, og trykk Enter. Gjenta for flere brukere. Hvis nødvendig klikker du boksene Kopi eller Blindkopi, og deretter skriver du inn brukernavn i boksene Kopi og Blindkopi.

  eller

  Du kan velge brukernavn fra en liste ved å klikke Adresse på verktøylinjen, dobbeltklikke brukeren og deretter klikke OK.

 4. Hvis du vil endre Fra-navnet (til en annen konto eller stedfortreder), klikker du Fra: og deretter på et navn.

 5. Skriv et emne.

 6. Skriv en melding.

  Du kan angi mange forskjellige alternativer, for eksempel gi denne meldingen høy prioritet eller be om svar fra mottakerne, ved å klikke kategorien Sendealternativer.

 7. Klikk Send på verktøylinjen.

13.5.6 Importere en visningsinnstilling

Du kan importere en GroupWise-visningsinnstilling fra et annet GroupWise-system selv om du ikke er på det samme systemet. Dette er nyttig hvis du for eksempel ønsker at hele firmaet skal bruke det samme oppsettet for hjemmemapper.

Du må ha en melding som inneholder et vedlegg med filtypen .gws.

 1. Hvis du har en melding med GroupWise-visningsinnstillinger som et vedlegg, høyreklikker du dette vedlegget i vedleggsvinduet.

 2. Klikk Importer visningsinnstillinger.

  Visningsinnstillingen legges til i listen over tilgjengelige visningsinnstillinger. Du finner mer informasjon om hvordan du velger en visningsinnstilling under Velge lagrede visningsinnstillinger for en mappe.

13.5.7 Kopiering av visningsinnstillinger for mapper

Nytt i 18.2

GroupWise 18.2 tillater deg nå å kopiere mappeinnstillinger til andre mapper. Du kan velge én eller flere innstillinger for mappevisning for å kopiere én eller flere målmapper. Du kan enkelt kopiere innstillingene for mappevisning til alle mapper av samme type eller alle undermapper for den gjeldende mappen. Når du oppretter en ny mappe, arver den automatisk visningsinnstillingene fra den overordnede mappen.

Slik kopierer du mappeinnstillinger til en annen mappe:

 1. Åpne mappen Visningsinnstillinger fra innstillingsmenyen øverst til høyre.

 2. Velg Bruk for andre mapper.

 3. Velg innstillingene du vil kopiere til en annen mappe (innstillingene utheves når du velger dem).

 4. Velg å bruke innstillingene for alle underordnede mapper, alle mapper av samme type eller velg manuelt mappene du vil kopiere innstillingene til, og klikk på Bruk.