14.3 Flytte et panel

Flytte paneler:

  1. Plasser markøren på tittellinjen i et panel, og dra deretter panelet og slipp det på det nye stedet.

  2. Endre størrelsen på panelene rundt for å gi plass til panelet på det nye stedet.

Se også Tilpasse et panel.