6.5 Mappen Mye brukte kontakter

Mye brukte kontakter-mappen representerer adresseboken Mye brukte adresser. Alle endringer du foretar i mappen Mye brukte kontakter, blir også gjort i adresseboken Mye brukte adresser.

Fra denne mappen kan du vise, opprette og endre kontakter, ressurser, organisasjoner og grupper. Du finner mer informasjon under Bruke Kontakter-mapper.