45.0 Bruke Kontakter-mapper

I Kontakter-mappen får du en praktisk visning av adressebokinformasjonen. Mye brukte kontakter-mappen er tilknyttet adresseboken Mye brukte adresser. Når du oppretter en ny adressebok, som beskrevet i Opprette personlige adressebøker, blir den nye adresseboken automatisk lagt til som en ny Kontakter-mappe. Når du oppretter en ny Kontakter-mappe, blir en korresponderende personlig adressebok opprettet automatisk.