6.13 Mappen for IMAP4-konto

IMAP4 står for Internet Message Access Protocol versjon 4. Hvis du har en e-postkonto som bruker IMAP4, kan du bruke GroupWise til å få tilgang til den.

Hvis du legger til en mappe for en IMAP4-konto, vises et ikon i mappelisten.

Du finner mer informasjon under POP3- og IMAP4-kontoer.