XII POP3- og IMAP4-kontoer

Hvis du har flere e-postpostkontoer, vet du at det er upraktisk å måtte sjekke de ulike kontoene på flere forskjellige steder. Du kan legge til POP3- og IMAP4-e-postkontoene for Internett til GroupWise, slik at du kan lese og sende meldinger for alle kontoene fra GroupWise.