6.6 Mappen Oppgaveliste

Bruk Oppgaveliste-mappen til å lage en oppgaveliste. Du kan flytte alle typer elementer (postmeldinger, telefonmeldinger, påminnelser, oppgaver eller avtaler) til denne mappen, og ordne dem i den rekkefølgen du vil. Hvert element har en avkrysningsboks, slik at du kan merke av elementene etter hvert som du blir ferdig med dem.

Du finner mer informasjon under Oppgaver og oppgavelisten.