V Oppgaver og oppgavelisten

En oppgave er et element som skal fullføres innen angitt dato og klokkeslett. Når du tildeler en oppgave til en bruker, kan brukeren godta eller avslå oppgaven, men inntil den er avslått eller fullført, vil oppgaven vises i brukerens oppgaveliste og på brukerens kalender hver dag.

Oppgaveliste-mappen inneholder oppgaver som du legger ut eller godtar, i tillegg til andre elementer du har passert i den som en påminnelse om at du må foreta deg noe med elementet.