6.11 Papirkurvmappe

Alle slettede e-postmeldinger, telefonmeldinger, avtaler, oppgaver, dokumenter og påminnelser oppbevares i papirkurven. Elementene i papirkurven kan vises, åpnes eller returneres til postkassen helt til papirkurven blir tømt. Når du tømmer papirkurven, fjernes elementene i papirkurven fra systemet.

Du kan tømme hele papirkurven eller fjerne bare valgte elementer. Elementer i papirkurven tømmes automatisk i samsvar med det antallet dager du har angitt i kategorien Opprydding under Alternativer for miljø, eller du kan tømme papirkurven manuelt. GroupWise-administratoren kan angi at papirkurven din tømmes automatisk med jevne mellomrom.

Du finner mer informasjon under Administrere papirkurven.