97.0 Administrere papirkurven

Alle slettede postmeldinger og telefonmeldinger, avtaler, oppgaver, dokumenter og påminnelser oppbevares i papirkurven. Elementer i papirkurven kan vises, åpnes eller returneres til postkassen helt til papirkurven er tømt. (Tømming av papirkurven fjerner elementene i papirkurven fra systemet.)

Du kan tømme hele papirkurven eller bare valgte elementer. Elementene i papirkurven fjernes i samsvar med dagene som oppgis under kategorien Opprydding i Alternativer for miljø, eller du kan tømme papirkurven manuelt. GroupWise-administratoren kan angi at papirkurven din tømmes automatisk med jevne mellomrom.