8.1 Forstå hovedvinduet i GroupWise

Hovedarbeidsområdet i GroupWise kalles hovedvinduet. Fra hovedvinduet kan du lese meldingene dine, planlegge avtaler, vise kalenderen, behandle kontakter, endre modusen til GroupWise-økten du kjører i, åpne mapper og dokumenter og mye annet.

Figur 8-1 Hovedvinduet

Du kan åpne mer enn ett hovedvindu ved å klikke Vindu og deretter Nytt hovedvindu. Du kan åpne så mange hovedvinduer som datamaskinens minne tillater.

Dette er nyttig hvis du er stedfortreder for en annen bruker. Du kan se på ditt eget hovedvindu og hovedvinduet til personen du er stedfortreder for. Du finner mer informasjon under Postboks- og kalendertilgang for proxy-brukere.