X Postboks- og kalendertilgang for proxy-brukere

Bruk Stedfortreder til å administrere andre brukeres postkasse og kalender. Med Stedfortreder kan du utføre forskjellige handlinger, for eksempel å lese, godta og avslå elementer på vegne av andre brukere innenfor de begrensningene den andre brukeren gir. Som stedfortreder trenger du ikke å ha postkasseeierens passord, fordi postkasseeieren gir deg de tilgangsrettighetene han/hun ønsker at du skal ha til postkassen. Det finnes for øyeblikket ingen begrensninger på hvor mange stedfortredere du kan tillate eller administrere.

VIKTIG:Du kan være stedfortreder for en bruker som har et annet postkontor eller domene, forutsatt at den andre personen er i det samme GroupWise-systemet. Du kan ikke være stedfortreder for en bruker i et annet GroupWise-system.