4.0 Vise Hurtigvisning

Bruk Hurtigvisning til å se gjennom innholdet i elementene i en mappe. Hurtigvisning sparer tid fordi du ikke behøver å åpne hvert enkelt element, men kan klikke på et element eller trykke pil ned for å lese elementene.

Hvis du klikker på en dokumentreferanse, vises dokumentet i Hurtigvisning. Du kan vise vedleggene til et element ved å klikke på nedtrekkslisten for vedlegg i elementet.

Smart skalering for Hurtigvisning bytter automatisk mellom 3 innstillinger avhengig av størrelse og format for elementet du viser. Innstillingene er Vanlig, Bred og Ekstra bred. Standardinnstillingen er Vanlig. Hver enkelt innstilling kan tilpasses, og du kan bytte innstilling manuelt ved å klikke på Innstillinger-knappen øverst til høyre for navigasjonsfeltet. Du kan deaktivere automatisk skalering for Hurtigvisning i Verktøy > Alternativer > Miljø > Generelt > Aktiver smart skalering for Hurtigvisning.