92.3 Flytte et element til arkivet

Slik flytter du et element til et arkiv:

  1. Hvis du ikke har gjort det tidligere, angir du arkiveringsbanen i Filplassering i dialogboksen Miljø. Se Angi hvor arkiver lagres.

  2. I postkassen velger du elementene du vil arkivere.

  3. Klikk Handlinger > Flytt til arkiv.

Når du arkiverer et element du har sendt, kan du ikke spore statusen for det elementet.