91.2 Angi hvor arkiver lagres

  1. Klikk Verktøy > Alternativer.

  2. Dobbeltklikk Miljø, og klikk fanen Filplassering.

  3. Angi plasseringen til arkivkatalogen i feltet Arkivkatalog.

  4. Klikk OK.

Se Arkivere e-post for mer informasjon om hvordan du kan arkivere elementer i postkassen.

VIKTIG:Hvis du kjører GroupWise på flere arbeidsstasjoner, må du passe på at arkivplasseringen du angir, bare finnes på én av arbeidsstasjonene. Etter den innledende opprettelsen av arkivet, skjer arkiveringsprosessen kun hvis GroupWise får tilgang til den angitt plasseringen. Hvis arkivet eksisterer på flere datamaskiner, er resultatet flere arkiver, som er en situasjon du bør unngå. Se Slå sammen arkiverte elementer fra flere arkiver for informasjon om hvordan du løser dette problemet.