92.7 Flytte arkivet fra ett sted til et annet

Slik flytter du arkivet fra ett sted til et annet på i datamaskinens filsystem:

 1. Klikk på Verktøy > Alternativer.

 2. Dobbeltklikk på Miljø, og deretter på Filplassering-fanen.

 3. Angi stedet du vil flytte arkivet til, i feltet Arkivkatalog.

  Hvis du flytter arkivet til et sted hvor det allerede er eller har vært et GroupWise-arkiv, må du ikke angi en katalog som inneholder arkivfiler. Arkivfiler lagres i katalogen ofxxxarc, som er en katalog som GroupWise genererer automatisk som en underkatalog i arkivkatalogen.

  Hvis du velger katalogen ofxxxarc som katalog for GroupWise-arkivet, blir resultatet flere arkiver, noe du helst bør unngå. Se Slå sammen arkiverte elementer fra flere arkiver for informasjon om hvordan du løser dette problemet.

 4. Klikk Bruk.

 5. (Betinget) Hvis du ikke har aktivert arkivering før, blir du spurt om du vil aktivere arkivering. Klikk Ja.

 6. (Betinget) Hvis du flytter arkivet til en katalog hvor det ikke finnes arkivfiler fra før, får du spørsmål om du vil flytte innholdet i arkivet til det nye stedet.

 7. Kontroller at dette er stedet du vil flytte arkivet til, og klikk deretter på Ja.

 8. Klikk på OK.