92.8 Slå sammen arkiverte elementer fra flere arkiver

Slik slår du sammen flere arkiver til ett arkiv:

 1. Angi katalogen som inneholder færrest arkiverte elementer, i GroupWise-klienten.

  Se Angi hvor arkiver lagres for mer informasjon.

  Du må arbeide på den samme fysiske datamaskinen som arkivkatalogen ligger på.

 2. Gjenopprett alle elementene i arkivet som beskrevet i Gjenopprette elementer fra arkiver.

 3. Angi hovedarkivkatalogen din.

  Se Angi hvor arkiver lagres for mer informasjon.

  Du må arbeide på den samme fysiske datamaskinen som arkivkatalogen ligger på.

 4. Arkiver alle elementene du vil flytte til hovedarkivet som beskrevet i Flytte et element til arkivet.

 5. Gjenta Trinn 1 til og med Trinn 4 for eventuelle flere arkiver til du har arkiverte elementer bare i hovedarkivet.