95.0 Sikkerhetskopiere e-post

GroupWise-administratoren sikkerhetskopierer vanligvis nettverkspostkassen regelmessig. Du kan sikkerhetskopiere den lokale postkassen hvis du vil ha en ekstra kopi av den, eller hvis du vil sikkerhetskopiere informasjon som ikke lenger ligger i nettverkspostkassen.

Hvis GroupWise-administratoren har opprettet et gjenopprettingsområde og har sikkerhetskopiert hele GroupWise-systemet, eller hvis du har sikkerhetskopiert den lokale postkassen i ekstern modus eller buffermodus, kan du åpne en sikkerhetskopi av postkassen for å vise og gjenopprette elementer. Du må ha lese- og skrivetilgang til gjenopprettingsområdet hvis det ligger på nettverket.