90.3 Legge til, endre og fjerne passordet

VIKTIG:Hvis GroupWise-administratoren har slått på LDAP-godkjenning og deaktivert endring av LDAP-passordet i GroupWise, må du kanskje endre passordet ved hjelp av et annet program. Kontakt GroupWise-administratoren hvis du vil ha mer informasjon.

90.3.1 Endre passordet

 1. I hovedvinduet klikker du Verktøy > Alternativer.

 2. Dobbeltklikk Sikkerhet, og klikk fanen Passord.

 3. I feltet Gammelt passord skriver du inn passordet du vil endre.

 4. Skriv det nye passordet i feltet Nytt passord.

 5. Skriv inn passordet på nytt i feltet Bekreft nytt passord, klikk OK og klikk deretter Lukk.

90.3.2 Bruke eksklusiv pålogging

Hvis du bruker enkel pålogging for Micro Focus, kan du konfigurere GroupWise til å bruke passordet for enkel pålogging. I dette tilfellet trenger du ikke skrive inn et separat GroupWise-passord når du starter GroupWise.

 1. I hovedvinduet klikker du Verktøy > Alternativer.

 2. Dobbeltklikk Sikkerhet, og klikk fanen Passord.

 3. Velg Bruk enkel pålogging, og klikk Lukk.

90.3.3 Fjerne passord

 1. Klikk Verktøy > Alternativer.

 2. Dobbeltklikk Sikkerhet, og klikk fanen Passord.

 3. Skriv inn det gamle passordet, og klikk OK.

 4. Klikk Slett passord.

 5. Klikk OK og deretter Lukk.

MERK:Hvis GroupWise-administratoren har slått på LDAP-godkjenning, må du ha et passord, og du kan ikke fjerne det.