91.4 Slippe å oppgi GroupWise- eller LDAP-passordet

Hvis du har et passord, men ikke ønsker å bli bedt om å oppgi det hver gang du starter GroupWise, finnes det flere alternativer. Tilgjengeligheten for disse alternativene avhenger av hvilken plattform du kjører GroupWise på, hvilke alternativer GroupWise-administratoren har konfigurert, og andre produkter du har installert.

91.4.1 Huske passordet mitt

Når du har logget deg på nettverket som deg selv og har valgt Husk passordet mitt i Alternativer for sikkerhet eller under pålogging, blir du ikke bedt om å oppgi passord på gjeldende arbeidsstasjon. Windows husker passordet.

91.4.2 Bruke alternativet Det kreves ikke passord for eDirectory

Når du har logget inn som deg selv på Micro Focus eDirectory på en arbeidsstasjon og valgt Det kreves ikke passord for eDirectory i Alternativer for sikkerhet, blir du ikke bedt om passordet. Fordi eDirectory har identifisert deg, er passordet ikke påkrevd.

91.4.3 Bruke eksklusiv pålogging

Når du er logget inn som deg selv på eDirectory på en arbeidsstasjon der Micro Focus SecureLogin er installert, og du har valgt Bruk enkel pålogging i Alternativer for sikkerhet eller under påloggingen, blir du ikke bedt om passordet. Eksklusiv pålogging finner det lagrede passordet ditt. Hvis andre brukere logger på GroupWise på din arbeidsstasjon, bør de fjerne avmerkingen for dette alternativet under pålogging. Dette deaktiverer ikke alternativet, men sikrer at det andre passordet ikke lagres i stedet for ditt.

91.4.4 Slippe å oppgi GroupWise-passordet

Tilgjengeligheten for dette alternativet avhenger av hvilken plattform du kjører GroupWise på, hvilke alternativer GroupWise-administratoren har konfigurert og andre produkter du har installert.

  1. Klikk Verktøy > Alternativer.

  2. Dobbeltklikk på Sikkerhet, og sørg deretter for at Passord-fanen er valgt.

  3. Velg Det kreves ikke passord for eDirectory.

    eller

    Skriv inn passordet, skriv inn et nytt passord, og skriv deretter inn det nye passordet på nytt. Velg deretter Husk passordet mitt eller Bruk enkel pålogging.

  4. Klikk på OK, og klikk deretter på Lukk.

Du kan også velge Husk passordet mitt eller Bruk eksklusiv Novell-pålogging i dialogboksen Oppstart ved pålogging.