90.6 Bruke postkassepassord i ekstern modus

Hvis du vil bruke ekstern modus, må du definere et passord for online-postkassen. Hvis du tildeler et passord når du kjører i ekstern modus, synkroniseres passordet tilbake til GroupWise neste gang du kobler til online-postkassen. Når passordet synkroniseres, endres passordet for online-postkassen og bufringspostkassen. Du finner mer informasjon under Bruke ekstern modus.

Hvis GroupWise-administratoren har slått på LDAP-godkjenning og deaktivert endring av LDAP-passordet i GroupWise, må du kanskje endre passordet ved hjelp av et annet program. Kontakt GroupWise-administratoren hvis du vil ha mer informasjon.

  1. Klikk Kontoer > Kontoalternativer, og velg GroupWise-kontoen.

  2. Klikk Egenskaper og deretter Server.

  3. Endre passordet i feltet Passord for online-postkasse.

  4. Klikk OK.