96.4 Analysere og reparere databaser

Handlingen Analyser/reparer databaser i postkassevedlikehold for GroupWise kan se etter ulike typer problemer i postkassene og reparere problemene den finner.

Slik kontrollerer og eventuelt reparerer du postkassen:

 1. Klikk på Verktøy > Reparer postboks, og klikk deretter på Ja.

 2. Fra nedtrekkslisten Handling velger du Analyser/reparer databaser.

 3. Velg blant følgende alternativer for Analyser/reparer databaser:

  Struktur: Strukturkontrollen kontrollerer den strukturelle integriteten for postkassen og rapporterer hvor mye plass som kan gjenopprettes hvis postboksen bygges på nytt.

  Indekskontroll: Hvis du velger Struktur, kan du også velge Indekskontroll. Du bør utføre en indekskontroll hvis du prøver å åpne en melding og får en lesefeil, eller hvis noen sender deg en melding som ikke vises i postkassen, selv om avsenderen ser en Levert-status for meldingen. En indekskontroll kan ta tid, avhengig av størrelsen på postkassen.

  Innhold: En innholdskontroll kontrollerer referansene til andre elementer. En innholdskontroll av brukerdatabasen din kontrollerer for eksempel at alle meldingene som står oppført i postkassen, faktisk finnes i meldingsdatabasen. En innholdskontroll av meldingsdatabasen kontrollerer at alle vedlegg til meldinger i postkassen faktisk finnes i vedleggskatalogene. En innholdskontroll sjekker også at regler og personlige grupper er gyldige.

  Samle statistikk: Hvis du velger Innhold, kan du også samle statistikk under innholdssjekken. Statistikken omfatter antallet meldinger og avtaler i postkassen, hvor mye plass postkassen tar opp, og så videre.

 4. Velg Reparer problemer for å reparere postkassen.

  Hvis du fjerner merket for Reparer problemer, rapporteres problemer med postkassen, men de løses ikke.

 5. På fanen Databaser velger du én eller flere databaser du vil analysere og eventuelt reparere.

  Hvis du vil ha informasjon om databasene, kan du se Forstå postkassevedlikehold.

  På fanen Loggføring viser feltet Loggfil at en fil kalt gwchk32.log som standard vil bli opprettet i installasjonskatalogen til GroupWise-klienten.

 6. (Valgfritt) Angi et annet filnavn og en annen plassering.

  Du kan også velge Omfattende loggføring for å registrere mer detaljert informasjon under analyser/reparer-prosessen.

 7. Klikk Kjør for å starte alternativet Analyser/reparer databaser.

  Det vises en fremdriftslogg under analyser/reparer-prosessen.

  Du kan når som helst klikke Stopp for å stoppe analyser/reparer-prosessen. Det vises en feilkode, men den angir bare at prosessen er stoppet.

  Du kan klikke Statistikk når som helst i analyser/reparer-prosessen for å legge til midlertidig statistikkinformasjon i loggen, for eksempel hvor mange problemer som er rettet så langt i prosessen.

 8. Klikk på Lukk, og klikk deretter på OK når analyser/reparer-prosessen er fullført.

 9. Klikk Lukk for å gå tilbake til GroupWise-postkassen.