96.5 Gjenoppbygge postkassestrukturen

Handlingen Strukturell gjenoppbygging i postkassevedlikehold for GroupWise setter i gang en strukturell gjenoppbygging av en database i postkassen, uansett om det er oppdaget problemer med databasen ved hjelp av Analyser/reparer databaser. En strukturell gjenoppbygging sikrer at de ulike postene i databasen er riktig organisert, slik at dataene kan hentes fra dem av GroupWise-klienten.

Slik utfører du en strukturell gjenoppbygging av postkassen:

 1. Klikk på Verktøy > Reparer postkasse, og klikk deretter på Ja.

 2. Fra nedtrekkslisten Handlinger velger du Strukturell gjenoppbygging.

 3. På fanen Databaser velger du en eller flere databaser som skal gjenoppbygges.

  Hvis du vil ha informasjon om databasene, kan du se Forstå postkassevedlikehold.

 4. På fanen Loggføring viser feltet Loggfil at en fil kalt gwchk32.log som standard vil bli opprettet i installasjonskatalogen til GroupWise-klienten.

  Du kan angi et annet filnavn og en annen plassering. Du kan også velge Omfattende loggføring for å registrere mer detaljert informasjon under den strukturelle gjenoppbyggingen.

 5. Klikk Kjør for å starte den strukturelle gjenoppbyggingen.

  Det vises en fremdriftslogg under den strukturelle gjenoppbyggingen.

  Du kan klikke Stopp når som helst for å stoppe gjenoppbyggingen. Det vises en feilkode, men den angir bare at prosessen er stoppet.

  Du kan klikke Statistikk når som helst under gjenoppbyggingen for å legge til midlertidig statistikkinformasjon i loggen, for eksempel hvor mange problemer som er rettet så langt i den strukturelle gjenoppbyggingen.

 6. Klikk på Lukk, og klikk deretter på OK når den strukturelle gjenoppbyggingen er fullført.

 7. Klikk Lukk for å gå tilbake til GroupWise-postkassen.