96.4 Tømme papirkurven

96.4.1 Tømme papirkurven manuelt

 1. I den fullstendige mappelisten høyreklikker du på papirkurven og velger Tøm papirkurv.

  For å få tilgang til den fullstendige mappelisten klikker du rullegardinlisten i mappelisteoverskriften (ovenfor mappelisten, viser trolig teksten Online eller Buffer for å vise hvilken modus GroupWise kjøres i), og deretter klikker du Fullstendig mappeliste.

96.4.2 Tømme valgte elementer fra papirkurven

 1. Trykk på papirkurven i den fullstendige mappelisten.

  For å få tilgang til den fullstendige mappelisten klikker du nedtrekkslisten i mappelistehodet (ovenfor mappelisten, viser trolig teksten Online eller Buffer for å vise hvilken modus GroupWise kjøres i), og deretter klikker du Fullstendig mappeliste.

 2. Velg ett eller flere elementer.

 3. Klikk Rediger > Slett, og klikk deretter Ja.

96.4.3 Tømme papirkurven automatisk

Hvis GroupWise-administratoren har angitt at papirkurven tømmes automatisk regelmessig, kan det være at du ikke kan endre dette alternativet.

 1. Klikk Verktøy > Alternativer.

 2. Dobbeltklikk Miljø, og klikk deretter fanen Opprydding.

 3. Klikk knappen Automatisk etter i gruppeboksen Tøm papirkurv, og angi deretter antall dager mellom automatisk sletting.

 4. Klikk OK.