97.4 Tømme papirkurven

Disse delene beskriver de ulike alternativene for å tømme papirkurven.

97.4.1 Tømme papirkurven manuelt

Slik tømmer du papirkurven manuelt:

Høyreklikk på papirkurven, i den fullstendige mappelisten, og klikk deretter på Tøm papirkurv.

For å få tilgang til den fullstendige mappelisten klikker du på rullegardinlisten i mappelisteoverskriften (over mappelisten, som trolig viser teksten Online eller Buffer for å vise hvilken modus GroupWise kjøres i), og klikker deretter på Fullstendig mappeliste.

97.4.2 Tømme valgte elementer fra papirkurven

Slik tømmer du valgte elementer fra papirkurven:

  1. Trykk på papirkurven i den fullstendige mappelisten.

    For å få tilgang til den fullstendige mappelisten klikker du på rullegardinlisten i mappelisteoverskriften (over mappelisten, som trolig viser teksten Online eller Buffer for å vise hvilken modus GroupWise kjøres i), og klikker deretter på Fullstendig mappeliste.

  2. Velg ett eller flere elementer.

  3. Klikk på Rediger > Slett, og klikk deretter på Ja.

97.4.3 Tømme papirkurven automatisk

Hvis GroupWise-administratoren har angitt at papirkurven tømmes automatisk regelmessig, kan det være at du ikke kan endre dette alternativet.

  1. Klikk på Verktøy > Alternativer.

  2. Dobbeltklikk på Miljø, og klikk deretter på Opprydding-fanen.

  3. Klikk på knappen Automatisk etter i gruppeboksen Tøm papirkurv, og angi deretter antall dager mellom automatisk sletting.

  4. Klikk på OK.