93.3 Arkivere e-post ved hjelp av Informasjon om postkassestørrelse

Slik arkiverer du e-post ved hjelp av informasjon om postboksstørrelse:

  1. Klikk Verktøy > Kontroller postkassestørrelse.

  2. I gruppeboksen Vis klikker du Papirkurv, Sendte elementer, Mottatte elementer eller Personlige elementer / elementutkast.

    Når du velger en visning, søker GroupWise etter elementer i den valgte mappen og viser elementene i fallende rekkefølge, fra den største filstørrelsen til den minste. Du kan klikke Stopp spørring når som helst for å stoppe spørringen.

  3. Velg ett eller flere elementer, og klikk deretter på Arkivere.

  4. Gjenta Trinn 2 og Trinn 3 til størrelsen er under grensen som er angitt av GroupWise-administratoren.