81.2 Abonnere på eller avslutte et abonnement på en nyhetsgruppe

Slik abonnerer du på eller avbestiller abonnementet fra en nyhetsgruppe:

  1. Klikk på Kontoer > Kontoalternativer.

  2. Klikk på Nyheter-fanen, klikk på en konto, og klikk deretter på Nyhetsgrupper.

  3. Klikk en nyhetsgruppe.

    eller

    Skriv inn et søkeord, klikk på Søk, klikk på en nyhetsgruppe og klikk deretter på Abonner.

  4. (Valgfritt) Hvis du vil avbestille et abonnement på en nyhetsgruppe, gjentar du Trinn 1 og Trinn 2 og klikker på Abonnent-fanen. Deretter klikker du på en nyhetsgruppe, klikker på Avslutt abonnement., og klikker deretter på Ja.