80.2 Abonnere på eller avslutte et abonnement på en nyhetsgruppe

  1. Klikk Kontoer > Kontoalternativer.

  2. Klikk fanen Nyheter, klikk en konto, og klikk deretter Nyhetsgrupper.

  3. Klikk en nyhetsgruppe.

    eller

    Skriv inn et søkeord, klikk Søk, klikk en nyhetsgruppe og klikk Abonner.

  4. (Valgfritt) Hvis du vil avbestille et abonnement på en nyhetsgruppe, gjentar du Trinn 1 og Trinn 2 og klikker kategorien Abonnent. Klikk deretter en nyhetsgruppe, velg Avbest. abonn., og klikk deretter Ja.