54.0 Forstå varsling

Varslingsprogrammet kan varsle deg på fire måter: en lyd, en dialogboks, et lite ikon eller ved å starte et program.

Varslingsmåte

Hva skjer

Ikonet for varslingsprogrammet i Windows-oppgavelinjen

En konvolutt dukker opp over ikonet til varslingsprogrammet i oppgavelinjen når du mottar et nytt element eller en alarm. Hvis ikonet for varslingsprogrammet ikke vises på oppgavelinjen, kjøres ikke varslingsprogrammet.

Varslingsdialogboksen

Når du mottar en ny melding eller alarm, åpnes varslingsdialogboksen foran programmene du bruker.

Varslingslyd

Varslingsprogrammet spiller av en systemlyd eller en lydfil når du mottar et element. Når du mottar en alarm, spilles lyden én gang hvert femte minutt til du fjerner alarmen fra varslingslisten.

Varslingsliste

Varslingslisten er en dialogboks som viser alle nye, uåpnede meldinger og alarmer du har mottatt. Du kan la den være åpen på skrivebordet, eller åpne den fra ikonet til varslingsprogrammet når du vil se den.

Du kan motta alarmer og varslinger for en annen bruker hvis den brukeren gir deg rettigheter i tilgangslisten, og hvis du er på samme postkontor som den brukeren. Se Postboks- og kalendertilgang for proxy-brukere. Hvis du sender meldinger til andre systemer enn GroupWise-systemer, må du huske at de systemene må ha statussporingsfunksjon for å kunne returnere statusen for utgående meldinger til GroupWise-systemet.

Varslingsprogrammet installeres i samme mappe som GroupWise du kjører installeringsprogrammet GroupWise Setup. Varslingsprogrammet kjører minimert i bakgrunnen mens du kjører andre programmer.

Når varslingsprogrammet kjører, vil varslingsikonet dukke opp i Windows-varslingsområdet.