76.0 Konfigurere POP3- og IMAP4-kontoer

Kontoer-menyen i hovedvinduet i GroupWise gir deg tilgang til kontofunksjoner, som for eksempel å legge til en konto, konfigurere kontoegenskaper og sende og hente elementer fra Internett-postkontoer.

  1. Klikk Kontoer > Kontoalternativer.

  2. Klikk kontoen du vil endre.

  3. Klikk Egenskaper.

  4. Klikk kategoriene til du finner egenskapene du vil endre.

    Hvis du vil ha mer informasjon om de ulike typene endringer du kan gjøre, kan du se under POP3-funksjoner og IMAP4-funksjoner.

  5. Endre egenskapene, og klikk deretter OK.

Hvis du endrer kontonavnet for en IMAP4-konto, vil navnet på IMAP4-mappen også endres.