79.0 POP3-funksjoner

Se disse delene for å finne u hvordan du lagrer og sletter elementer på POP3-e-postserveren.