78.5 Laste ned elementer fra POP3- og IMAP4-kontoer

Se de følgende delene for å laste ned elementer fra POP3- eller IMAP4-kontoer enten manuelt eller automatisk.

78.5.1 Laste ned elementer manuelt

Hvis du vil laste ned elementer fra én konto, klikker du på Kontoer > Send/hent, og klikker deretter på kontonavnet.

eller

Hvis du vil laste ned elementer fra alle kontoene der det er merket av for Inkluder denne kontoen ved sending/henting på alle merkede kontoer i kontoegenskapene, klikker du Kontoer > Send/hent > Alle merkede kontoer.

Hvis Inkluder denne kontoen ved sending/henting på alle merkede kontoer er valgt under Egenskaper for ekstern, kan du i ekstern modus laste ned elementer fra online-postkassen og Internett-postkontoene samtidig.

78.5.2 Laste ned elementer automatisk

Slik laster du ned elementer automatisk:

  1. Klikk Kontoer > Kontoalternativer.

  2. Klikk Generelle alternativer.

  3. Du kan laste ned elementer periodisk ved å velge Send/hent alle merkede kontoer hvert _ minutter. Angi hvor ofte du vil at elementer skal sendes og hentes.

  4. Hvis du skal laste ned elementer hver gang du starter GroupWise, velger du Send/hent alle merkede kontoer ved oppstart.

Innstillingene påvirker alle kontoer som har merket av for Inkluder denne kontoen ved sending/henting på alle merkede kontoer i egenskapene for kontoen.

Hvis du har opprettet nye elementer for disse kontoene og ikke har sendt dem ennå, sendes de samtidig som nye elementer lastes ned.

Hvis du vil slå av og på dette alternativet raskt, klikker du Kontoer > Send/hent automatisk. Det er aktivt når det vises et hakemerke.